ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: brakDrukuj informację Ogłoszenie numer: brak

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i remontów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: -

Data udostępnienia: 2008-11-05

Ogłoszono dnia: 2008-11-05 przez Jacek Boruszka

Termin składania dokumentów: 2008-11-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: brak

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

    a)  minimum wykształcenia średniego technicznego o profilu ogólnobudowlanym 

    b)  minimum 2 letniego stażu pracy,

c)      praktycznej znajomości  zagadnień z zakresu prawa budowlanego i ustawy

      o zamówieniach publicznych,

    d)  umiejętności obsługi pakietu biurowego MS Office ( word, excel),

e)      dużej samodzielności i kreatywności

f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko,

    g)  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

    h)  prawa jazdy

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz nadzór nad stanem technicznym i eksploatacją budynków użyteczności publicznej oraz zasobu mieszkaniowego będących mieniem  Gminy

b)      przygotowywanie projektów uchwał merytorycznie wynikających z zadań prowadzonych na w/w stanowisku

c)      umiejętność sporządzania kosztorysów

V. Wymagane dokumenty:

      a)  list motywacyjny,

      b)  życiorys – curriculum vitae,

      c)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

      d)  kserokopie świadectw pracy,

      e)  kserokopie zaświadczeń o  ukończonych kursach, szkoleniach,

  f)  oryginał kwestionariusza osobowego.

  g)  oświadczenie o niekaralności

      h)  kserokopia prawa jazdy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2008-11-20 00:00:00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg  ul. Browarna

    85 , pok. nr 20 lub  pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@gminaelblag.pl w    

    przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego  lub pocztą na adres urzędu  

    z dopiskiem : „ Dotyczy  naboru na stanowisko ds.  budownictwa, inwestycji i

    remontów”,  w terminie do dnia  20 listopada 2008 r.

     Przewidywany termin nawiązania  stosunku pracy - 01.02.2009  r.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o  naborze ofert spełniających wymagania formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

( www.bip.gminaelblag.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul.  Browarna 85.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć pisemne oświadczenie o następującej treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. NR 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony