ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2014-05-12
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 N w m. Nowina
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 92
Data ogłoszenia
2014-04-10
Data rozstrzygnięcia
2014-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 93
Data ogłoszenia
2014-04-08
Data rozstrzygnięcia
2014-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 94
Data ogłoszenia
2013-11-28
Data rozstrzygnięcia
2013-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Elbląg do 31 grudnia 2015 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 95
Data ogłoszenia
2013-11-07
Data rozstrzygnięcia
2013-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Janowo i Gronowo Górne na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 96
Data ogłoszenia
2013-10-21
Data rozstrzygnięcia
2013-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Raczki Elbląskie, działka nr 6/4, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 97
Data ogłoszenia
2013-10-03
Data rozstrzygnięcia
2013-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w m. Czechowo - ułożenie płyt drogowych pełnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 98
Data ogłoszenia
2013-08-09
Data rozstrzygnięcia
2013-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa stanu technicznego odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowych, żwirowych i gruzobetonowych na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 99
Data ogłoszenia
2013-07-25
Data rozstrzygnięcia
2013-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej oraz rurociągu technologicznego wód spustowych przy ul. Opalowej w miejscowości Gronowo Górne, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 100
Data ogłoszenia
2013-07-05
Data rozstrzygnięcia
2013-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez zakup biletów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze Wykonawcy (PDF, 148.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji