ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2014-09-12
Data rozstrzygnięcia
2014-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, Gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 4.6 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2014-08-18
Data rozstrzygnięcia
2014-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląg: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 4.8 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2014-07-17
Data rozstrzygnięcia
2014-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane branży drogowej realizowane na działce nr 400 w m. Nowakowo w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie Nr 1 - przebudowa drogi gminnej w m. NOWAKOWO - III Kolonia - dz. nr 400; Zadanie Nr 2 - remont chodnika wzdłuż drogi gminnej na działce nr 400 w miejscowości Nowakowo, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 505.8 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2014-07-10
Data rozstrzygnięcia
2014-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia dla 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 95
Data ogłoszenia
2014-06-03
Data rozstrzygnięcia
2014-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Doposażenie i organizacja placów zabaw przy szkołach w Gminie Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 96
Data ogłoszenia
2014-05-23
Data rozstrzygnięcia
2014-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 498.2 KiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (HTM, 4.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2014-05-14
Data rozstrzygnięcia
2014-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 98
Data ogłoszenia
2014-05-12
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 N w m. Nowina
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 99
Data ogłoszenia
2014-04-10
Data rozstrzygnięcia
2014-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 100
Data ogłoszenia
2014-04-08
Data rozstrzygnięcia
2014-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji