ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2018-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 990.5 KiB)
 • Załącznik numer 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 2 SIWZ Odpady Umowa (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik numer 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik numer 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik numer 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.5 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ_Nowina (PDF, 494.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 133.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 211.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 218.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 133.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 137.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - projekt umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Drogowe Nowina (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Kanalizacja Nowina (PDF, 115.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Drogowe Nowina (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - PZD Drogowe Nowina (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Profile Drogowe Nowina (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 1 Drogowe Nowina (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 2 Drogowe Nowina (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Kanalizacja Nowina (ZIP, 135.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 1 Kanalizacja Nowina (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 2 Kanalizacja Nowina (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Drogowe Nowina (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Kanalizacja Nowina (PDF, 273.9 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2018-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Pilona
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 429.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 122.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 178.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 129.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 229.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 Przedmiary robót (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Pilona (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - RYSUNKI Pilona (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne WiOR Pilona (PDF, 2.1 MiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2018-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 101011N w m. Czechowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana (PDF, 92.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 431.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 204.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 229.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary Czechowo (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Czechowo (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - RYSUNKI Czechowo (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne WiOR Czechowo (PDF, 1.1 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 644.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych NIEAKTUALNY zastąpiony przez załącznik nr 5 po zmianie (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 300.5 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 545.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ zagospodarowanie terenu (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ - szkice altan (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ (ZIP, 9.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.6 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ (PDF, 345.9 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ - druga (PDF, 949.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drugie (HTML, 15.3 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 682.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.3 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 940.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 453.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 209.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 134.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 124.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Roboty drogowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Kanalizacja deszczowa (PDF, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Roboty drogowe (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Roboty drogowe (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 543 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Roboty drogowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 268.4 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2017-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w sezonie zimowym 2017/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 904.8 KiB)
 • SIWZ Odśnieżanie (PDF, 443.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 180.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 179.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz usług (PDF, 129.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 239.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 204.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do umowy - Wykaz dróg, ulic i chodników - REJON NR 1 (PDF, 185 KiB)
 • Zał. nr 1B do umowy - Wykaz dróg, ulic i chodników - REJON NR 2 (PDF, 162.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz rozliczniowy pracy sprzętu (PDF, 131.4 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2017-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 626.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 20 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 184.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW opis techniczny i BIOZ (ZIP, 297.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 1-2 (ZIP, 7 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 3-6 (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 7-23 (ZIP, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 9a - PB_PW elektroenergetyczny (ZIP, 7.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 124.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu 612903-N-2017 (HTM, 99.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 444.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 33.9 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2017-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 619.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 20 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 184.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW opis techniczny i BIOZ (ZIP, 297.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 1-2 (ZIP, 7 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 3-6 (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 7-23 (ZIP, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 9a - PB_PW elektroenergetyczny (ZIP, 7.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 124.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 99.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 468.1 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 983.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia (PDF, 447.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 132.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 205.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 132.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 131.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 257.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary (PDF, 205 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Roboty drogowe (ZIP, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Profile i przekroje (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Kanalizacja deszczowa (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji