ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2011-09-15
Data rozstrzygnięcia
2011-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompletnych projektów budowlanych i projektów wykonawczych branży sanitarnej na remonty dróg gminnych w miejscowości Gronowo Górne i Nowina
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 122
Data ogłoszenia
2011-09-12
Data rozstrzygnięcia
2011-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Adamowo Gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 123
Data ogłoszenia
2011-09-06
Data rozstrzygnięcia
2011-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi gminnej - działka nr 95 w m. Węzina
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 124
Data ogłoszenia
2011-09-06
Data rozstrzygnięcia
2011-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Biężący remont odcinków dróg gminnych - zadanie nr 1 w m. Gronow Górne i zadanie nr 2 w m. Adamowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 125
Data ogłoszenia
2011-09-06
Data rozstrzygnięcia
2011-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 6/4 W MIEJSCOWOŚCI RACZKI ELBLĄSKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 126
Data ogłoszenia
2011-09-06
Data rozstrzygnięcia
2011-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NOWY DWÓR ŻUŁAWSKI -KARCZOWIZNA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 127
Data ogłoszenia
2011-08-02
Data rozstrzygnięcia
2011-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu sanitariatów znajdujących się na I piętrze Szkoły Podstawowej w Węzinie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 128
Data ogłoszenia
2011-05-04
Data rozstrzygnięcia
2011-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIU : ” BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU UŻYTKOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO (ŚWIETLICA, BIBLIOTEKA, REMIZA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ) W NOWAKOWIE”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 129
Data ogłoszenia
2011-04-14
Data rozstrzygnięcia
2011-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 130
Data ogłoszenia
2011-03-07
Data rozstrzygnięcia
2011-03-18
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ELBLĄG
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji