ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap IDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I

Szczegóły informacji

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 541401-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-10 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, sekretariat (pok. nr 20)

Ogłoszono dnia: 2020-05-20 przez

Treść:

UWAGA!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.06.2020r. do godz. 10:00
oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 10.06.2020r. na godz. 10:15
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony