ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-03-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-03-09
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-02-17
Data rozstrzygnięcia
2021-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.2 KiB)
  • Uzupełnione ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-09-08
Data rozstrzygnięcia
2020-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-08-04
Data rozstrzygnięcia
2020-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1010128N Nowakowo - Kępa Rybacka - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Myślęcin i Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji