ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2024 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2024 roku

Szczegóły informacji

Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2024 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00538632/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-12-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-12-15 10:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860614

Ogłoszono dnia: 2023-12-07 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/860614
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ  - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860614
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę brutto: 401419,80zł, a uwzględniając ewentualne zamówienia powtórzone  w wysokości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego - kwotę brutto: 481703,76 zł.
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz
« powrót do poprzedniej strony