ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-06-19
Data rozstrzygnięcia
2019-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji technicznych, projektowych na przebudowy dziewięciu dróg gminnych w miejscowościach: Gronowo Górne, Pilona-Przezmark, Komorowo Żuławskie - Osiedle, Nowakowo - Kępa Rybacka, Adamowo – Wieś, Władysławowo, Myślęcin, Raczki Elbląskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-05-21
Data rozstrzygnięcia
2019-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bielnik Drugi, Czechowo, Komorowo Żuławskie, Pilona.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-04-12
Data rozstrzygnięcia
2019-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-01-31
Data rozstrzygnięcia
2019-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-12-10
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w czterech sezonach lat 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-11-02
Data rozstrzygnięcia
2019-01-10
Tytuł zamówienia publicznego
Remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu w systemie zaprojektuj i zbuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 30.8 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-10-01
Data rozstrzygnięcia
2018-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych obsługujących osiedla mieszkaniowe po byłych PGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 38
Data ogłoszenia
2018-10-01
Data rozstrzygnięcia
2018-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-09-24
Data rozstrzygnięcia
2018-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Gronowo Górne - Czechowo, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-09-18
Data rozstrzygnięcia
2018-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji