ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-10-01
Data rozstrzygnięcia
2018-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-09-24
Data rozstrzygnięcia
2018-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Gronowo Górne - Czechowo, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-09-18
Data rozstrzygnięcia
2018-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-09-14
Data rozstrzygnięcia
2018-10-31
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-07-11
Data rozstrzygnięcia
2018-08-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w miejscowości Sierpin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-06-07
Data rozstrzygnięcia
2018-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-04-27
Data rozstrzygnięcia
2018-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
"Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowakowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-04-23
Data rozstrzygnięcia
2018-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-03-15
Data rozstrzygnięcia
2018-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-03-13
Data rozstrzygnięcia
2018-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji