ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Elbląg w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 665 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 64.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz cenowy (DOCX, 53.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (DOCX, 24.1 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz usług (doświadczenie) (DOC, 40 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz placówek (DOC, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 21.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.3 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż zbiornika stalowego zewnętrznego na wodę pitną o pojemności efektywnej 150m3 wraz z oprzyrządowaniem z lokalizacją w Pilonie na dz. nr 109
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 16.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 330.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 11 MiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 360.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 18.3 MiB)
 • załącznik nr 8 - STWiORB (PDF, 279.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 240.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.8 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części - Część 3 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w podziale na części - Część 2 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 58
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 60
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji