ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 601.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 364.4 KiB)
 • Załącznik nr 7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 155.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie sołectw Gminy Elbląg – dostawa 47 lamp solarnych autonomicznych zasilanych przy pomocy paneli PV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 668.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 344.7 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2021-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowo Żuławskie na działce nr 743, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 704 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 6b - wzór umowy (PDF, 359.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 66.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 50.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODY DLA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW GMINA ELBLĄG
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 627.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 363.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa OPIS (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa rys. 1-2 (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa rys. 3-5 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (PDF, 244.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 115 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.4 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SWZ (PDF, 634.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 364.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (ZIP, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (ZIP, 127.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.3 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2021-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 365.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa OPIS (PDF, 659.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 01-04 (ZIP, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 05-09 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 10-14 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 15-18 (ZIP, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 19-22 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 542.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji