ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1010128N Nowakowo - Kępa Rybacka - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa Rys. 1 - Rys. 6 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa Rys. 7 - Rys. 12 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 778.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 370.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 117.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Myślęcin i Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 10a - Dokumentacja projektowa - Zadanie I - Myślęcin (ZIP, 6.8 MiB)
 • Załącznik Nr 11a - Przedmiar Robót - Zadanie I - Myślęcin (PDF, 69.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9a - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Zadanie I - Myślęcin (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10b - Dokumentacja projektowa - Zadanie II - Przezmark (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik Nr 10b - Dokumentacja projektowa Rysunki - Zadanie II - Przezmark (ZIP, 14.8 MiB)
 • Załącznik Nr 11b - Przedmiar Robót - Zadanie II - Przezmark (PDF, 873.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9b - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Zadanie II - Przezmark (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 675.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a - wzór umowy Myślęcin (PDF, 370 KiB)
 • Załącznik nr 6b NIEAKTUALNY - wzór umowy Przezmark (PDF, 369.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 6b POPRAWIONY - wzór umowy Przezmark (PDF, 369.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ogrodzenia wraz z miejscami siedzącymi dla stadionu klubu B Klasy KS Zagłada Lisów w miejscowości Lisów, działka nr 13/53, obręb Drużno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 663.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 370.6 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (PDF, 106 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - PB projekt budowlany (ZIP, 1.5 MiB)
 • załącznik nr 11.1 - PB projekt zagospodarowania (ZIP, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 116.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.7 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 34 w miejscowości Pilona gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 677 KiB)
 • strona tytułowa SIWZ (PDF, 508.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - wzór umowy (PDF, 387.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (PDF, 124.7 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - projekt budowlany (ZIP, 3.4 MiB)
 • załącznik nr 11.2 - BIOZ (PDF, 35.5 KiB)
 • NIEAKTUALNY załącznik nr 12 - przedmiary (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 130.3 KiB)
 • załącznik nr 12 UZUPEŁNIONY - przedmiary (PDF, 493.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 661.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 365.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezalegniu w opłacaniu podatków (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Specyfikacje Techniczne (PDF, 778.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Rysunki (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót (PDF, 251.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianie - projekt umowy (DOCX, 59.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 po zmianie - przedmiary robót (PDF, 250.3 KiB)
 • Zmiana elementu załącznika nr 10 na nowy 	R01 PLAN SYTUACYJNY 02 06 2020 Nowe Pole (PDF, 1.3 MiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi dojazdowej gminnej nr 101035N w m. Władysławowo, Gmina Elbląg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 684.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 304.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 123.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 335.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji (PDF, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 125 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - roboty drogowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja deszczowa (PDF, 275.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - roboty drogowe (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 1 do 6 - roboty drogowe (ZIP, 9 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 7 do 12 - roboty drogowe (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - roboty drogowe (PDF, 272 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary - kanalizacja deszczowa (ZIP, 258.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału edytowalne (DOCX, 20.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia edytowalne (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej edytowalne (DOCX, 16.3 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót edytowalny (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji edytowalne (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiuw opłacaniu podatków edytowalne (DOCX, 13.1 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo Wieś i Myślęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 131.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 120 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 103.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a - Wzór umowy - ZADANIE I (PDF, 307.7 KiB)
 • Załącznik 6b - Wzór umowy (PDF, 306.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (PDF, 96.8 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Specyfikacje techniczne - ZADANIE I (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - ZADANIE I (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - Rysunki - ZADANIE I (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiary robót - ZADANIE I (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - drogówka - ZADANIE II (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 256.3 KiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - Rysunki (ZIP, 10.9 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - Rysunki (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 104.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - edytowalny (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - edytowalny (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - edytowalny (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót - edytowalny (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - edytowalny (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych - edytowalny (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE I (XLS, 40 KiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE II (XLS, 37.5 KiB)
 • SST_D-04.04.02b (PDF, 291.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 16.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 628901-N-2019 (HTM, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 31.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg (PDF, 389.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt umowy (PDF, 709.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt umowy przetwarzania danych osobowych (PDF, 789.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 430.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 422 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 1.1 MiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 31.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt umowy (PDF, 709.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt umowy przetwarzania danych osobowych (PDF, 789.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 624263-N-2019 (HTM, 107.4 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 17.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg (PDF, 389.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 443.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 385.8 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Elbląg w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (PDF, 70.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 485 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji