ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2015-06-05
Data rozstrzygnięcia
2015-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gruntowej w m. Dłużyna, Gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 82
Data ogłoszenia
2015-04-14
Data rozstrzygnięcia
2015-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 83
Data ogłoszenia
2014-12-02
Data rozstrzygnięcia
2014-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 84
Data ogłoszenia
2014-10-20
Data rozstrzygnięcia
2014-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu terenowego z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 506.6 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2014-10-09
Data rozstrzygnięcia
2014-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu terenowego z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 596.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2014-09-12
Data rozstrzygnięcia
2014-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, Gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 4.6 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2014-08-18
Data rozstrzygnięcia
2014-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląg: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 4.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2014-07-17
Data rozstrzygnięcia
2014-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane branży drogowej realizowane na działce nr 400 w m. Nowakowo w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie Nr 1 - przebudowa drogi gminnej w m. NOWAKOWO - III Kolonia - dz. nr 400; Zadanie Nr 2 - remont chodnika wzdłuż drogi gminnej na działce nr 400 w miejscowości Nowakowo, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 505.8 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2014-07-10
Data rozstrzygnięcia
2014-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia dla 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 90
Data ogłoszenia
2014-06-03
Data rozstrzygnięcia
2014-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Doposażenie i organizacja placów zabaw przy szkołach w Gminie Elbląg”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji