ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne – Nowe Pole, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 258.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 65.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 7.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-6 (ZIP, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 7-10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 110.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 459.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 34.4 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ Odpady 2017 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do SIWZ (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr. 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr. 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr. 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ - sprostowany (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr. 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 315.5 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego, pionowego, na wodę pitną na Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytania (PDF, 181.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 79.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 20.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie art. 25 ust. 1 (DOCX, 15.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw i usług (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 327.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu nr 67935-2017 (HTML, 111.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 262.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 165 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 176.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 138.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-9 (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 10-18 (ZIP, 6.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 19-27 (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 661.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.8 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2016-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sprzedaż biletów w 2017 roku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 303.6 KiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 419.3 KiB)
 • Ogłoszenie_Zmiana (PDF, 188.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 314.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 475 KiB)
 • Załącznik_nr_1_Formularz oferty (PDF, 247.9 KiB)
 • Załącznik_Nr_2_WykazTras (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik_Nr_3_Oświadczenie (PDF, 283.8 KiB)
 • Załącznik_Nr_4_WykazOsób (PDF, 226 KiB)
 • Załącznik_nr_5_Wykaz_usług (PDF, 218.5 KiB)
 • Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu (PDF, 172.1 KiB)
 • Załącznik_nr_7_Grupa_kapitalowa (PDF, 212.2 KiB)
 • Załącznik_nr_8_Projekt_umowy (PDF, 1.7 MiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2016-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup znaków drogowych wraz z dostawą zgodnie z załącznikiem nr 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz ofertowy - znaki drogowe (DOCX, 16.8 KiB)
 • zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikiem (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 28.2 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2016-09-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 88
Data ogłoszenia
2016-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni odcinków drogi gminnej nr 101025N - ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne i drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 223.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (PDF, 713.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • Rozdział 2 SIWZ Załącznik nr 1A - Przedmiary Gronowo (XLS, 48.5 KiB)
 • Rozdział 2 SIWZ Załącznik nr 1B - Przedmiary Czechowo (XLS, 47 KiB)
 • Rozdział 2 SIWZ Załącznik nr 1A - Przedmiary Gronowo (NIEAKTUALNE) (XLS, 47.5 KiB)
 • Rozdział 2 SIWZ Załącznik nr 1B - Przedmiary Czechowo (NIEAKTUALNE) (XLS, 47 KiB)
 • PB_Czechowo_01 (PDF, 82.6 KiB)
 • PB_Czechowo_02 (PDF, 1.5 MiB)
 • PB_Czechowo_03 (PDF, 828.3 KiB)
 • PB_Czechowo_04 (PDF, 773.6 KiB)
 • PB_Czechowo_05 (PDF, 325.5 KiB)
 • PB_Czechowo_06 (PDF, 194 KiB)
 • PB_Gronowo_01 (PDF, 82.8 KiB)
 • PB_Gronowo_02 (PDF, 2 MiB)
 • PB_Gronowo_03 (PDF, 1 MiB)
 • PB_Gronowo_04 (PDF, 694.8 KiB)
 • PB_Gronowo_05 (PDF, 325.5 KiB)
 • PB_Gronowo_06 (PDF, 194.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 01 (PDF, 676.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 02 (PDF, 307.7 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2016-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Odpady (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Umowy (XLS, 235.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do Umowy (XLS, 88 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie Załącznika nr 2 do SIWZ (PDF, 214.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 441.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 212.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.2 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2015-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu – I etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji