ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2019-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. - do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 574.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 865.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (PDF, 285.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ (PDF, 508.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (PDF, 260.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (PDF, 436.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 275.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy (PDF, 186.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo (PDF, 266 KiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (ZIP, 146.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytania do treści SIWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 224.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 29.4 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Odpady (DOCX, 691.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Umowa (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do Umowy (XLS, 231.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Umowy (XLS, 82 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do Umowy (XLS, 34.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Oferty (DOCX, 14.2 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Lisów oraz dostawa kruszywa do wykonywania remontów cząstkowych.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 619.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 179.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 185 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 129.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 122 KiB)
 • Załącznik nr 7.1 - Wzór umowy (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik nr 7.2 - Wzór umowy (PDF, 232.1 KiB)
 • Załącznik nr 7.3 - Wzór umowy (PDF, 152.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 327.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 296.5 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 2.1 MiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawa i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.1 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania zasobów do dyspozycji (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 9 - wzór umowy (PDF, 266.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 628.9 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - dokumentacja projektowa - architektura (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 11.2 - dokumentacja projektowa - branża sanitarna (ZIP, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 11.3 - dokumentacja projektowa - branża elektryczna (ZIP, 390.7 KiB)
 • załącznik nr 12 - przedmiary (ZIP, 266.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 128.6 KiB)
 • zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 228.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.4 KiB)
 • Info o wyborze (PDF, 507.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 42.8 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji technicznych, projektowych na przebudowy dziewięciu dróg gminnych w miejscowościach: Gronowo Górne, Pilona-Przezmark, Komorowo Żuławskie - Osiedle, Nowakowo - Kępa Rybacka, Adamowo – Wieś, Władysławowo, Myślęcin, Raczki Elbląskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 549.2 KiB)
 • Załącznik A - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 425.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 192.6 KiB)
 • Załącznik B do formularza oferty (PDF, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 111.9 KiB)
 • Załącznik nr 2b - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 112.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt Umowy (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 -Zobowiązanie podmiotu (PDF, 105.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF, 126.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (PDF, 147.5 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2019-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bielnik Drugi, Czechowo, Komorowo Żuławskie, Pilona.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 479 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 179.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 185.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 901.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Przedmiary robót - Zadanie III (PDF, 1011.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Przedmiary robót - Zadanie IV (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8.5 - Przedmiary robót - Zadanie V (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8.6 - Przedmiary robót - Zadanie VI (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9.5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie V (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 - Dokumentacja projektowa - Zadanie VI (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 1.7 MiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2019-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 475 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 123.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 230.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - Opis (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - Rysunki (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 105.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 66.6 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2019-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 460.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 208.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (zmiana) (PDF, 133.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (zmiana) (PDF, 238.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - DROGOWY (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 1-4 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 5-7 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 8-16 (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 17-20 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 21-30 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 31-40 (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 41-46 (zmiana) (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 47-50 (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - ODWODNIENIE (ZIP, 8.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa skanalizowania rowy (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - DROGOWE (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ODWODNIENIE (PDF, 274 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - DROGOWE (zmiana) (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - ODWODNIENIE (zmiana) (PDF, 9.5 MiB)
 • Rysunek Pytanie nr 4 (PDF, 219.6 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w czterech sezonach lat 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 484.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 122.7 KiB)
 • załącznik nr 1A - DO UMOWY R-1 Wykaz dróg, ulic i chodników (PDF, 186.7 KiB)
 • załącznik nr 1B - DO UMOWY R-2 Wykaz dróg, ulic i chodników (PDF, 163.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 180 KiB)
 • załącznik nr 2 DO UMOWY- Wykaz rozliczniowy pracy sprzętu (PDF, 134.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (PDF, 130.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 129.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 208.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Opieka autorska nad Systemem Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA w Urzędzie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (HTML, 14.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji