ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 661.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 365.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezalegniu w opłacaniu podatków (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Specyfikacje Techniczne (PDF, 778.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Rysunki (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót (PDF, 251.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianie - projekt umowy (DOCX, 59.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 po zmianie - przedmiary robót (PDF, 250.3 KiB)
 • Zmiana elementu załącznika nr 10 na nowy 	R01 PLAN SYTUACYJNY 02 06 2020 Nowe Pole (PDF, 1.3 MiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi dojazdowej gminnej nr 101035N w m. Władysławowo, Gmina Elbląg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 684.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 304.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 123.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 335.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji (PDF, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 125 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - roboty drogowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja deszczowa (PDF, 275.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - roboty drogowe (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 1 do 6 - roboty drogowe (ZIP, 9 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 7 do 12 - roboty drogowe (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - roboty drogowe (PDF, 272 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary - kanalizacja deszczowa (ZIP, 258.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału edytowalne (DOCX, 20.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia edytowalne (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej edytowalne (DOCX, 16.3 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót edytowalny (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji edytowalne (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiuw opłacaniu podatków edytowalne (DOCX, 13.1 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo Wieś i Myślęcin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 131.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 120 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 103.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a - Wzór umowy - ZADANIE I (PDF, 307.7 KiB)
 • Załącznik 6b - Wzór umowy (PDF, 306.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (PDF, 96.8 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Specyfikacje techniczne - ZADANIE I (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - ZADANIE I (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - Rysunki - ZADANIE I (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiary robót - ZADANIE I (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - drogówka - ZADANIE II (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 256.3 KiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - Rysunki (ZIP, 10.9 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - Rysunki (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 104.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - edytowalny (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - edytowalny (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - edytowalny (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót - edytowalny (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - edytowalny (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych - edytowalny (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE I (XLS, 40 KiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE II (XLS, 37.5 KiB)
 • SST_D-04.04.02b (PDF, 291.4 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 16.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 628901-N-2019 (HTM, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 31.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg (PDF, 389.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt umowy (PDF, 709.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt umowy przetwarzania danych osobowych (PDF, 789.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 430.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 422 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 1.1 MiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2019-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 31.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt umowy (PDF, 709.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt umowy przetwarzania danych osobowych (PDF, 789.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 624263-N-2019 (HTM, 107.4 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 17.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg (PDF, 389.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 443.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 385.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Elbląg w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (PDF, 70.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 485 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2019-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. - do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 574.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 865.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (PDF, 285.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ (PDF, 508.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (PDF, 260.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (PDF, 436.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 275.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy (PDF, 186.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo (PDF, 266 KiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (ZIP, 146.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytania do treści SIWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 224.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 29.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Odpady (DOCX, 691.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Umowa (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do Umowy (XLS, 231.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Umowy (XLS, 82 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do Umowy (XLS, 34.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do Oferty (DOCX, 14.2 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Lisów oraz dostawa kruszywa do wykonywania remontów cząstkowych.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 619.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 179.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 185 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 129.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 122 KiB)
 • Załącznik nr 7.1 - Wzór umowy (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik nr 7.2 - Wzór umowy (PDF, 232.1 KiB)
 • Załącznik nr 7.3 - Wzór umowy (PDF, 152.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 327.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 296.5 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 2.1 MiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawa i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.1 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania zasobów do dyspozycji (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 9 - wzór umowy (PDF, 266.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 628.9 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - dokumentacja projektowa - architektura (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 11.2 - dokumentacja projektowa - branża sanitarna (ZIP, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 11.3 - dokumentacja projektowa - branża elektryczna (ZIP, 390.7 KiB)
 • załącznik nr 12 - przedmiary (ZIP, 266.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 128.6 KiB)
 • zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 228.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.4 KiB)
 • Info o wyborze (PDF, 507.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 42.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji