ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 360.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 18.3 MiB)
 • załącznik nr 8 - STWiORB (PDF, 279.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 240.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.8 KiB)