ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części - Część 3 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w podziale na części - Część 2 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Elbląg w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (PDF, 70.2 KiB)
  • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 485 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Opieka autorska nad Systemem Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA w Urzędzie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (HTML, 14.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2016-09-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2012-08-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi gminnej Nr 101001 N w miejscowości Nowotki - III Kolonia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2008-10-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki