ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Szafirowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 371.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiORB (DOCX, 27.5 KiB)
 • Pozwolenie WKZ na wycinkę drzew (PDF, 857 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie WKZ (PDF, 702.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 371.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (DOCX, 27.5 KiB)
 • pozwolenie WKZ na wycinkę drzew (PDF, 857 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • pozwolenie WKZ (PDF, 702.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 31.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt umowy (PDF, 709.3 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt umowy przetwarzania danych osobowych (PDF, 789.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 624263-N-2019 (HTM, 107.4 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 17.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg (PDF, 389.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 443.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 385.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 473.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 230.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - RYSUNKI (ZIP, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 202 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 474.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 230.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - RYSUNKI (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 105.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasieki, gmina Elbląg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 112.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 259 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 71.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 68.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-4 (ZIP, 652.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 115.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 421 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 386.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasieki, gmina Elbląg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu 588124-N-2018 (HTM, 112.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 507.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 259 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 71.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 68.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-4 (ZIP, 652.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 115.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 432 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 377.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji