ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009”

Szczegóły informacji

Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Gminy Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: -

Termin składania ofert / wniosków: 2008-07-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-07-31 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat UG Elbląg

Ogłoszono dnia: 2008-07-14 przez Zygmunt Tucholski

Treść:

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty 14.000,- Euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

„ Zakup   biletów   miesięcznych  dla  uczniów  dojeżdżających  do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009”

 

 Zamawiający : Gmina Elbląg  ul. Browarna 85,  82-300 Elbląg;

 Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony;

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 Termin realizacji :  01 wrzesień 2008 r. do 19 czerwiec 2009r.

 Udział w postępowaniu: w postępowaniu biorą udział wszyscy Wykonawcy,         

                                           którzy złożyli ofertę na w/w zadanie.

Kryterium oceny ofert: cena – 100%; 

 

Wadium:  zabezpieczenie oferty w kwocie 3.000,- PLN (słownie: trzy tysiące   

                  złotych);

Zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym powinni złożyć ofertę do dnia 31 lipca 2008 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg przy ul. Browarnej 85, pokój nr 20 – sekretariat.

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 31 lipca 2008r. o godz. 10.15 pok. nr 1.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  Prawo   zamówień   publicznych

i spełniający wymogi art. 22 ust. 1.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Elbląg pok. nr 20 -  I piętro) w godz. 7ºº- 15ºº    od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8ºº– 16ºº w środy przy ul. Browarnej 85 oraz ze strony internetowej www.gminaelblag.pl - od dnia 14.07.2008 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Zygmunt Tucholski Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Elbląg tel. 55 2341884 wew.24. 

« powrót do poprzedniej strony