ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap IDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2021/BZP 00083398/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-06-30 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/470854

Ogłoszono dnia: 2021-06-15 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/470854
 
Uwaga:
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ wraz z załącznikami do pobrania na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/470854
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 510 933,49 zł brutto
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
 
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I
Oferta Colas Polska - pobierz
Oferta Konsorcjum: Drogomex i Partner - pobierz
Oferta konsorcjum: PW Zieja i PRD Wojciech Zieja - pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz
« powrót do poprzedniej strony