ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Władysławowo, gmina ElblągDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Władysławowo, gmina Elbląg

Szczegóły informacji

Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Władysławowo, gmina Elbląg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00469194/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-11-21 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-11-21 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/839156

Ogłoszono dnia: 2023-10-30 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/839156
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ  - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/839156
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
« powrót do poprzedniej strony