ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w WęzinieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Węzinie

Szczegóły informacji

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Węzinie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2024/BZP 00293812

Termin składania ofert / wniosków: 2024-06-13 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-06-13 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917977

Ogłoszono dnia: 2024-04-19 przez

Treść:

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o finansowe wsparcie ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/917977
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ  - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917977
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz
Wyjaśnienia treści SWZ, które były załączone do pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.06.2024 dotyczącego tego samego zakresu przedmiotu zamówienia - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - pobierz - pobierz
przedmiary robót w formacie .ath - pobierz
przedmiary robót w formacie .bem - pobierz
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz
Załączniki do pisma "Wyjaśnienia treści SWZ" - pobierz
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 100 000 zł.
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o finansowe wsparcie z budżetu Państwa ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
« powrót do poprzedniej strony