Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasieki, gmina Elbląg

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 598970-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-28 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-08-28 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg sekretariat pok. nr 20

Ogłoszono dnia: 2018-08-03 przez Barbara Wiśniewska

Załączniki