Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00021096/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-04-06 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-04-06 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: platformazakupowa.pl

Ogłoszono dnia: 2021-03-22 przez Barbara Wiśniewska

Treść:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
 
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z  późn. zm.) Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na "Remoncie nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w miejscowości Janowo"
Oferta nr 1 - pobierz
Oferta nr 2 - pobierz
Oferta nr 3 - pobierz
Oferta nr 4 - pobierz
Oferta nr 5 - pobierz
 
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 900 000 zł brutto.
 
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym
Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie i kosztorys ofertowy) należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania:   https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/438060

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 13:57:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-22 15:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 10:20:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1086 raz(y)