Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00045458

Termin składania ofert / wniosków: 2022-02-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-02-17 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/568530

Ogłoszono dnia: 2022-02-03 przez Barbara Wiśniewska

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/568530
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ wraz z załącznikami dostępne są w wersji elektronicznej na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/568530
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 380 000 zł brutto w tym: na część 1 – Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowakowie: 196270 zł; na część 2 – Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węzinie: 183730 zł.
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz
Ogloszenie o wykonaniu umowy - dot. części nr 2 - pobierz
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - dot. części nr 1 - pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 14:22:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Wiśniewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-03 11:35:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Wiśniewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 10:16:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
533 raz(y)