ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ NR 101014 N – długości 1,10 km, położonej w m. MYŚLĘCIN – PASIEKI

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Gminy Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: bd

Termin składania ofert / wniosków: 2008-08-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-08-06 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Elbląg pok.20

Ogłoszono dnia: 2008-07-18 przez Dariusz Zięba