Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2008-10-10 13:15:33

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Marta Wojarz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg 
ul. Browarna 85
pokój nr 8

Telefon kontaktowy

55 234-18-84 w.40

Adres e-mail

ewidencja@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany ma obowiązek wymeldować się z miejsca pobytu czsowego.
 
Należy udać się do odpowiedniego urzędu wraz z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego.
 
Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa możesz udzielić wyłącznie na piśmie. Nie musisz iść po nie do notariusza.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:
 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
Jeśli opuścisz miejsce pobytu czasowego i się nie wymeldujesz – zostaniesz automatycznie wymeldowany z dniem upływu pobytu czasowego twojego zameldowania.
 
Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.
 
Uwaga! Teraz możesz wymeldować się bez udziału urzędnika. Informację o wymeldowaniu otrzymasz od razu.
Bez udziału urzędnika możesz wymeldować również własne niepełnoletnie dziecko, jeśli w rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. System sam sprawdzi dane i pokieruje cię do właściwej usługi. Wieciej informacji jak to zrobić najdziesz tutaj.
 
Z dotychczasowego miejsca pobytu możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu zamieszkania. Urzędnik zamelduje cię w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg 
ul. Browarna 85 
pokój nr 8

Wymagane Dokumenty

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport,
 • jeśli zgłaszasz wymeldowanie w imieniu innej osoby –  dokument, który potwierdza uprawnienie do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo lub dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym).
Pamiętaj, że twój pełnomocnik musi mieć przy sobie swój dokument tożsamości.

Czas realizacji

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

Każdy, kto mieszka w Polsce podlega obowiązkowi meldunkowemu.
 
Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu za granicę,
 • zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranic.
Jeśli opuszczasz miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu
PAMIĘTAJ ŻEBY SIĘ WYMELDOWAĆ!!!

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2019 r. poz. 1781)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Wojarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Sałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-10 13:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Wojarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 13:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Sałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 11:21:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6560 raz(y)