Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Wydział: Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2009-05-13 13:13:23

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie ( osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
• Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line,wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy- gmina przekształca go na wniosek elektroniczny ( wpisuje dane do CEIDG),
• Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie
Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl
W przypadku  Urzędu Gminy Elbląg wniosek składa się w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85

Telefon kontaktowy

055 234 18 84

Sposób załatwienia

Organ Gminy  przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego.

Miejsce odbioru

brak

Wymagane Dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji   i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
Zgłoszenie dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłoszenia zmian we wpisie do CEIDG, informacji
 o zwieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
• CEIDG-RD   -  służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
• CEIDG-MW -  służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
• CEIDG- RB   - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
• CEIDG-SC   - służy do określenia udziału w spółkach cywilnych
• CEIDG-PN – służy do udzielenia pełnomocnictwa
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki  narodowej (REGON);
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
• oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• zgłoszeniem albo zmianom zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
• oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych objętych wpisem do CEIDG.
 

Czas realizacji

Organ Gminy  przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później  niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Opłaty

WNIOSEK  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej jest zwolnionyz opłat.
Do dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego  odpisu, wpisu lub kopii – 17 zł
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Elbląg
                                                                   95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
                                Oddział banku w Elblągu znajduje - Elblag, ul. Hetmańska.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii..
Czynność Organu  Gminy związana jest z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokument elektronicznego i przesłaniem do CEIDG  jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018 poz.1044 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Dla Przedsiebiorcy (Dz.U. 2018 poz 647)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sobczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kołtek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-13 12:57:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Sobczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-13 13:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Sobczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 08:42:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6399 raz(y)