ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Akapit nr 1 - brak tytułu

System obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Elbląg.
 
                W związku z wprowadzeniem zmian Ustawą z dnia 23.10.2019r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ( t.j: Dz.U.2020 poz.1439 )
Z dniem 01 października 2020 roku wchodzą w życie nowe zasady i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Elbląg zgodnie
z uchwałami Rady Gminy Elbląg  z dnia 09.07.2020 roku:
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
                Wszelkie zmiany podyktowane są koniecznością udoskonalenia systemu gospodarki odpadami w Naszej Gminie - zostały one poprzedzone licznymi komunikatami ze strony mieszkańców, a także wzrostem liczby odpadów zmieszanych skutkującym  nakładaniem na Gminę kar pieniężnych za zbyt niski poziom odzysku. Wzrost ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wynikiem podnoszenia w ostatnich latach w całej Polsce cen za utylizację odpadów. Gmina Elbląg podnosi cenę dla mieszkańców jako jedna z ostatnich w kraju.
 
 
NOWE STAWKI OPŁAT
 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE → 22 złote / os / mc
Co stanowi 60% kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Elbląg
 
OPŁATA PODWYŻSZONA ZA BRAK SEGREGACJI → 44 złote / os / mc
 
ZNIŻKI:
 
KOMPOSTOWANIE → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ ( 2,20 złote /os /mc )
KARTA DUŻEJ RODZINY → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ ( 2,20 złote / os/mc )
 
JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM GMINNY
 
 • OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Likwidacji ulegną tzw. „gniazda”, czyli płyty pod segregację odpadów komunalnych
 • Gmina wyposaży nieruchomości objęte systemem gminnym w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych-kolor czarny oraz pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kolorowe
 • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne
  w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
  i technicznym, poprzez ich bieżące naprawy, czyszczenie, dezynfekcje i dezynsekcje minimum raz w roku
 • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą prowadzić kompostowanie przydomowe bioodpadów
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych dwa razy
  w roku lub PSZOK
 • Gmina organizuje w ramach opłaty punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów
  ul. Mazurska 42 w Elblągu)
PSZOK przyjmuje odpady segregowane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, odpady wielomateriałowe, leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, żarówki, opony-4 sztuki na gospodarstwo domowe/rok, meble i inne wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe-gruz do 1 tony na gospodarstwo domowe w skali roku oraz 200 kg, ale nie więcej niż 1m³ pozostałych odpadów budowlano-rozbiórkowych,
 
 • Nowa deklaracja
Deklaracje można składać od 01.10.2020 r.
 
Złożona deklaracja jest podstawą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Miesięczną opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania do 15 dnia kolejnego miesiąca, którego obowiązek dotyczy.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla właściciela nieruchomości umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności lub w kasie Urzędu Gminy Elbląg przy ul. Browarnej 85.
 
 
 
 
 
 
 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ELBLĄG
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Sukierka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 19:22:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 19:22:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-03 07:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »