ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie decyzji nakładającej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie decyzji nakładającej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Szczegóły informacji

Wydawanie decyzji nakładającej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Ogłoszono dnia: 2008-10-10 11:28:29

Termin załatwienia

Wydawanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni

Osoba kontaktowa

Dariusz Zięba – inspektor d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, pokój nr 26

 

Telefon kontaktowy

(0-55) 234-18-84 w.27 lub tel. kom. 0-502-324-133

Sposób załatwienia

Wydanie opłaty w formie decyzji administracyjnej nakładającej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Miejsce odbioru

Wnioskodawca – klient po odbiór decyzji zgłasza się osobiście do siedziby tut. urzędu do pokoju nr 26 lub produkt w formie decyzji może być dostarczony za pośrednictwem poczty i zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek – część II o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury  technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami

2. Protokół odbioru i przekazania do użytku pasa drogowego

 

Czas realizacji

30 dni

 

Opłaty

W myśl art. 40 ust.3,5,11,13, i 13a ustawy o drogach publicznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę. Roczną opłatę nalicza i pobiera w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi. Wysokość opłat ustaliła Rada Gminy Elbląg w uchwale nr VIII/38/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m²  pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 30 lipca 2007r. Nr 111, poz. 1571).

Decyzja nakładająca  roczną opłatę zwolniona jest od opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust. 44 pkt 2, ppkt 8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

1.  Art. 40 ust.  3, 5, 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.

     U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136).

2. Uchwała Nr XXXIX/183/2006 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie

    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele

    niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz.

    Woj. Warm.- Maz. Nr 83, poz. 1443 z 24.06.2006r.).

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

    U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony