ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego Nowakowo Gmina ElblągDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego Nowakowo Gmina Elbląg

Szczegóły informacji

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego Nowakowo Gmina Elbląg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 02022009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-02-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-02-16 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Elbląg - pok. 20

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 przez Jacek Stando

Treść:

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty 14.000,- Euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie projektu:

„ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego Nowakowo Gmina Elbląg”

Zamawiający : Gmina Elbląg  ul. Browarna 85,  82-300 Elbląg;
 Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony;
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 Termin realizacji :  zgodnie z SIWZ
 Udział w postępowaniu: w postępowaniu biorą udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na w/w zadanie.
Kryterium oceny ofert: cena – 100%; 

Zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym powinni złożyć ofertę do dnia 16 lutego 2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg przy ul. Browarnej 85, pokój nr 20 – sekretariat.

Oferty zostaną otwarte w dniu 16 lutego 2009r. o godz. 10.15 pok. nr 1.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  Prawo   zamówień   publicznych i spełniający wymogi art. 22 ust. 1.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Elbląg pok. nr 6) w godz. 7ºº- 15ºº od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8ºº– 16ºº w środy przy ul. Browarnej 85 oraz ze strony internetowej www.bip.gminaelblag.pl - od dnia 07.11.2008 r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Stando Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Elbląg tel. 55 2341884.

« powrót do poprzedniej strony