ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na częściDrukuj informację Zamówienie publiczne: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części

Szczegóły informacji

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2023/BZP 00107855

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-21 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731982

Ogłoszono dnia: 2023-02-23 przez

Treść:

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/1422/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/731982
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731982
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - pobierz
załącznik "PS część 2 - Komorowo Żuławskie - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz
« powrót do poprzedniej strony