ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2868
O Biuletynie 2638
Powiaty i gminy 2946
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 18481
Kierownictwo urzędu 5350
Wójt 5576
Zastępca Wójta 3788
Sekretarz 3681
Skarbnik 3488
Statut Gminy 7172
Struktura organizacyjna 8769
Kontakt 5404
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 11425
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3332
Skład Rady Gminy Elbląg 4461
Komisje Rady 2955
Kompetencje Rady Gminy 2352
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2187
Jednostki organizacyjne 8711
Jednostki budżetowe 5517
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3037
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6361
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3615
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4600
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4169
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 381
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10499
Aktualności 37080
Akty prawne 53202
Zarządzenia Wójta 18027
Rok 2008 29764
Rok 2009 35479
Rok 2010 34855
Rok 2011 61215
Rok 2012 43488
Rok 2013 32839
Rok 2014 22673
Rok 2015 38514
Rok 2016 30066
Rok 2017 22261
Rok 2018 1369
Uchwały Rady Gminy 24511
Rok 2008 34418
Rok 2009 45631
Rok 2010 7222
V kadencja Rady Gminy 30081
VI kadencja Rady Gminy 14651
Rok 2011 49117
Rok 2012 60794
Rok 2013 40501
Rok 2014 31026
Rok 2015 36167
Rok 2016 26462
Rok 2017 15240
Rok 2018 1125
Akty prawa miejscowego 3338
Rok 2009 6301
Rok 2010 10119
Rok 2011 9545
Rok 2012 7322
Rok 2013 1276
Rok 2014 1074
Rok 2015 9574
Rok 2016 3282
Rok 2017 757
Rok 2018 121
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12414
Rok 2009 4350
Rok 2010 9484
Rok 2011 16002
Rok 2012 8482
Rok 2013 20555
Rok 2014 10096
Rok 2015 8889
Rok 2016 7070
Rok 2017 2022
Rok 2018 1964
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1161
Wybory 3545
Wybory ławników 1234
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 231
WYBORY 2018 86
Ogłoszenia o naborze 156357
Inne ogłoszenia 63769
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 777
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 503
Procedury załatwiania spraw 157454
Podatki i opłaty lokalne 8912
podatek rolny 5103
podatek od nieruchomości 7056
podatek leśny 3161
podatek od środków transportu 3155
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2056
Budżet Gminy 8887
Budżet 29808
Opinia RIO 4923
Opinia RIO - rok 2018 393
Opinia RIO - rok 2017 2481
Opinia RIO - rok 2015 4764
Opinia RIO - rok 2014 5199
Opinia RIO - rok 2016 4500
Opinia RIO - rok 2013 5812
Opinia RIO - rok 2012 5777
Opinia RIO - lata 2007- 2011 14781
Sprawozdania 3493
Sprawozdania Rok 2018 105
Sprawozdania Rok 2017 405
Sprawozdania Rok 2015 2240
Sprawozdania Rok 2014 2210
Sprawozdania Rok 2013 2751
Sprawozdania Rok 2012 2287
Sprawozdania Rok 2011 3336
Sprawozdania Rok 2016 1885
Sprawozdania Rok 2009 1672
Sprawozdania Rok 2010 1542
Zamówienia publiczne 288718
Platforma zakupowa 479
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 16506
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9937
Platforma zakupowa 0
Oświadczenia majątkowe 18355
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6492
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5170
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3035
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3885
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4280
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3877
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 13146
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6206
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5169
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5343
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5414
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4812
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1642
Ochrona środowiska 208088
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 38324
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3830
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1561
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2015
Program ochrony środowiska 2868
Kontrola zarządcza 5289
Rok 2011 9
Rok 2012 2
Rok 2013 2
Rok 2014 5
Rok 2015 5
Rok 2016 5
Rok 2017 8
Przetargi ustne 59004
Kontrole zewnętrzne 258
Strategie, raporty, opracowania 28283
Petycje 2907
Rok 2016 6954
Rok 2017 1567
Rok 2018 105
Gospodarka odpadami 10135
Uchwały Rady Gminy 3315
Dokumenty do pobrania 4622
Sprawozdawczość 2159
Działalność informacyjna i edukacyjna 19307
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2067
Harmonogram odbioru odpadów 30459
Punkty odbioru odpadów 3878
Zagospodarowanie przestrzenne 18052
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6470
MPZP Czechowo 5177
MPZP Kazimierzowo 12203
MPZP Gronowo Górne 13895
MPZP Adamowo 4882
MPZP Władysławowo 3189
MPZP Janowo 2708
Obwieszczenia 23687
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5986
Gronowo Górne 3709
Opracowania ekofizjograficzne 5214
Nieruchomości 33041
Wykazy - zbycie 25470
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 3313
Ogłoszenia - przetargi 38853
Rejestr Instytucji Kultury 5916
Działalność gospodarcza 882
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1242
System Zarządzania Jakością 4899
Księga jakości 3317
Polityka jakości 2879
Organizacje pozarządowe 29365
Pliki do pobrania 2150
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2041
Ogłoszenia konkursów 11616
Komunikaty 1622
Konsultacje społeczne 961
Oferty 1273
Oferty "małe granty" 7008
Udostępnianie informacji 5193
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1587

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4346
Rejestr zmian 463958
Redakcja Biuletunu 5254
Instrukcja obsługi 3446
Mapa serwisu 3469

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg