ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2990
O Biuletynie 2780
Powiaty i gminy 2992
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 20066
Kierownictwo urzędu 5772
Wójt 6241
Zastępca Wójta 4248
Sekretarz 4114
Skarbnik 3871
Statut Gminy 7646
Struktura organizacyjna 9448
Kontakt 5479
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 12480
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3685
Skład Rady Gminy Elbląg 4831
Komisje Rady 3212
Kompetencje Rady Gminy 2693
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2411
Jednostki organizacyjne 9243
Jednostki budżetowe 5937
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3533
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7241
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4074
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5462
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4850
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 704
Sołectwa - jednostki pomocnicze 11225
Aktualności 40635
Akty prawne 54122
Zarządzenia Wójta 18594
Rok 2008 35092
Rok 2009 41479
Rok 2010 41370
Rok 2011 70697
Rok 2012 50106
Rok 2013 38593
Rok 2014 28375
Rok 2015 48666
Rok 2016 37044
Rok 2017 31438
Rok 2018 5030
Uchwały Rady Gminy 25097
Rok 2008 39833
Rok 2009 54122
Rok 2010 7487
V kadencja Rady Gminy 35506
VI kadencja Rady Gminy 17040
Rok 2011 56186
Rok 2012 70124
Rok 2013 48474
Rok 2014 38147
Rok 2015 43279
Rok 2016 34023
Rok 2017 23585
Rok 2018 4973
Akty prawa miejscowego 3682
Rok 2009 7542
Rok 2010 12067
Rok 2011 11311
Rok 2012 8518
Rok 2013 1396
Rok 2014 1185
Rok 2015 12542
Rok 2016 4196
Rok 2017 1029
Rok 2018 203
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 13338
Rok 2009 4873
Rok 2010 11033
Rok 2011 18922
Rok 2012 9692
Rok 2013 24275
Rok 2014 11966
Rok 2015 9726
Rok 2016 8227
Rok 2017 2532
Rok 2018 4632
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1427
Wybory 3574
Wybory ławników 1456
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 310
WYBORY 2018 4525
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 415
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 601
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 259
Gminna Komisja Wyborcza 369
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 99
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 432
Urzędnik Wyborczy 132
Ogłoszenia o naborze 178384
Inne ogłoszenia 73323
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1309
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 958
Procedury załatwiania spraw 193750
Podatki i opłaty lokalne 9550
podatek rolny 5667
podatek od nieruchomości 7867
podatek leśny 3535
podatek od środków transportu 3537
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2417
Budżet Gminy 9610
Budżet 33976
Opinia RIO 5211
Opinia RIO - rok 2018 964
Opinia RIO - rok 2017 3694
Opinia RIO - rok 2015 5747
Opinia RIO - rok 2014 6128
Opinia RIO - rok 2016 5604
Opinia RIO - rok 2013 6775
Opinia RIO - rok 2012 6622
Opinia RIO - lata 2007- 2011 17106
Sprawozdania 3898
Sprawozdania Rok 2018 396
Sprawozdania Rok 2017 679
Sprawozdania Rok 2015 2667
Sprawozdania Rok 2014 2524
Sprawozdania Rok 2013 3040
Sprawozdania Rok 2012 2554
Sprawozdania Rok 2011 3660
Sprawozdania Rok 2016 2185
Sprawozdania Rok 2009 1959
Sprawozdania Rok 2010 1791
Zamówienia publiczne 346509
Platforma zakupowa 2382
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 23415
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13452
Platforma zakupowa 1582
Oświadczenia majątkowe 19218
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7228
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5704
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3349
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4240
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4500
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4127
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 15614
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6835
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5750
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5861
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6132
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5457
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2259
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 489
Urząd Gminy 41
Genowefa Kwoczek - Wójt 227
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 190
Krystyna Murawska - Sekretarz 155
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 109
Anna Gałkiewicz 118
Anna Stankiewicz 127
Maria Sobczak 130
Marta Wojarz 111
Magdalena Wonsak 124
Magdalena Zając 129
Jednostki Organizacyjne Gminy 43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 99
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 27
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 96
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 34
Grażyna Gałązka - Dyrektor 100
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 40
Edyta Rokita - Dyrektor 111
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 43
Agnieszka Biłas - Dyrektor 99
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 32
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 94
Rada Gminy 192
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 126
Ochrona środowiska 248654
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 44889
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4184
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1835
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2378
Program ochrony środowiska 3214
Kontrola zarządcza 6350
Rok 2011 152
Rok 2012 141
Rok 2013 156
Rok 2014 134
Rok 2015 170
Rok 2016 229
Rok 2017 185
zarządzenia 237
Przetargi ustne 60186
Kontrole zewnętrzne 420
Strategie, raporty, opracowania 29668
Petycje 3357
Rok 2016 8179
Rok 2017 2224
Rok 2018 340
Gospodarka odpadami 11216
Uchwały Rady Gminy 3769
Dokumenty do pobrania 5318
Sprawozdawczość 2462
Działalność informacyjna i edukacyjna 24296
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2462
Harmonogram odbioru odpadów 35801
Punkty odbioru odpadów 4391
Zagospodarowanie przestrzenne 19698
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7068
MPZP Czechowo 5780
MPZP Kazimierzowo 13895
MPZP Gronowo Górne 15434
MPZP Adamowo 5265
MPZP Władysławowo 3699
MPZP Janowo 3169
Obwieszczenia 28112
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6836
Gronowo Górne 4031
Opracowania ekofizjograficzne 5965
Nieruchomości 34746
Wykazy - zbycie 27151
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 4421
Ogłoszenia - przetargi 41820
Rejestr Instytucji Kultury 6333
Działalność gospodarcza 1105
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1505
System Zarządzania Jakością 5296
Księga jakości 3651
Polityka jakości 3250
Organizacje pozarządowe 30217
Pliki do pobrania 2578
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2294
Ogłoszenia konkursów 16536
Komunikaty 2229
Konsultacje społeczne 1463
Oferty 1375
Oferty "małe granty" 10352
Udostępnianie informacji 5636
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2227
RODO 433
Audyt Wewnętrzny 143
rok 2018 251
Lobbing 154

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4552
Rejestr zmian 584827
Redakcja Biuletunu 5633
Instrukcja obsługi 3810
Mapa serwisu 3724

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg