ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 3127
O Biuletynie 2985
Powiaty i gminy 3041
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 22334
Kierownictwo urzędu 6668
Wójt 7308
Sekretarz 4942
Skarbnik 4512
Statut Gminy 8589
Struktura organizacyjna 10252
Kontakt 5567
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 14248
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4269
Skład Rady Gminy Elbląg 5455
Komisje Rady 3717
Kompetencje Rady Gminy 3167
Sesje Rady Gminy 1025
interpelacje i zapytania Radnych 909
możliwość spotkania z radnymi 281
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2709
Jednostki organizacyjne 10037
Jednostki budżetowe 6566
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4140
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7933
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4696
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 6196
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5489
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1100
Sołectwa - jednostki pomocnicze 12287
statuty sołectw i osiedli 75
Informacja o zgromadzeniu 44121
Akty prawne 55404
Zarządzenia Wójta 19333
Rok 2008 42249
Rok 2009 50587
Rok 2010 50428
Rok 2011 84247
Rok 2012 59797
Rok 2013 46814
Rok 2014 36079
Rok 2015 63061
Rok 2016 46586
Rok 2017 44616
Rok 2018 15118
Rok 2019 1424
Uchwały Rady Gminy 25965
Rok 2008 47800
Rok 2009 66050
Rok 2010 7861
V kadencja Rady Gminy 43176
VI kadencja Rady Gminy 20264
Rok 2011 66023
Rok 2012 83399
Rok 2013 59931
Rok 2014 48710
Rok 2015 52910
Rok 2016 44495
Rok 2017 35937
Rok 2018 17451
Rok 2019 1409
Akty prawa miejscowego 4166
Rok 2009 9370
Rok 2010 14762
Rok 2011 13967
Rok 2012 10024
Rok 2013 1518
Rok 2014 1309
Rok 2015 16582
Rok 2016 5268
Rok 2017 1352
Rok 2018 315
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 14627
Rok 2009 5564
Rok 2010 13117
Rok 2011 23211
Rok 2012 11390
Rok 2013 29643
Rok 2014 14351
Rok 2015 10832
Rok 2016 9599
Rok 2017 3186
Rok 2018 7920
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1691
Wybory 3695
Wybory ławników 1739
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 381
Urzędnik Wyborczy 345
Wybory Parlament Europejski 347
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 9
Ogłoszenia o naborze 226605
Inne ogłoszenia 84193
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2114
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1646
Procedury załatwiania spraw 248910
Podatki i opłaty lokalne 10725
podatek rolny 6409
podatek od nieruchomości 9215
podatek leśny 4061
podatek od środków transportu 4145
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2847
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 215
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 196
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 244
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 277
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 239
Budżet Gminy 10601
Budżet 39356
Opinia RIO 5639
Opinia RIO - rok 2019 6
Opinia RIO - rok 2018 2645
Opinia RIO - rok 2017 5328
Opinia RIO - rok 2016 6981
Opinia RIO - rok 2015 7077
Opinia RIO - rok 2013 8117
Opinia RIO - rok 2014 7453
Opinia RIO - rok 2012 7833
Opinia RIO - lata 2007- 2011 20391
Sprawozdania 4392
Sprawozdania Rok 2018 900
Sprawozdania Rok 2017 1052
Sprawozdania Rok 2015 3067
Sprawozdania Rok 2014 2931
Sprawozdania Rok 2013 3387
Sprawozdania Rok 2012 2905
Sprawozdania Rok 2011 4093
Sprawozdania Rok 2016 2557
Sprawozdania Rok 2009 2305
Sprawozdania Rok 2010 2152
Zamówienia publiczne 439107
Platforma zakupowa 4291
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 29803
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17012
Platforma zakupowa 3023
Oświadczenia majątkowe 20266
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8171
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6362
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3765
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4720
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4813
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4430
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 19249
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7558
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6470
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6550
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6940
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6277
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2835
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1117
Urząd Gminy 128
Genowefa Kwoczek - Wójt 693
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 616
Krystyna Murawska - Sekretarz 537
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 386
Anna Gałkiewicz 428
Anna Stankiewicz 470
Maria Sobczak 484
Marta Wojarz 420
Magdalena Wonsak 427
Magdalena Zając 493
Jednostki Organizacyjne Gminy 129
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 118
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 388
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 91
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 367
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 114
Grażyna Gałązka - Dyrektor 386
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 119
Edyta Rokita - Dyrektor 435
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 120
Agnieszka Biłas - Dyrektor 377
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 116
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 323
Rada Gminy 641
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 472
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 240
Ochrona środowiska 307811
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 53643
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4707
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2180
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2860
Program ochrony środowiska 3741
Rejestr działalności regulowanej 340
Kontrola zarządcza 7068
Rok 2011 416
Rok 2012 364
Rok 2013 407
Rok 2014 360
Rok 2015 437
Rok 2016 537
Rok 2017 491
Rok 2018 101
zarządzenia 651
Przetargi ustne 62215
Kontrole zewnętrzne 611
Strategie, raporty, opracowania 31401
Petycje 4011
Rok 2016 9659
Rok 2017 2949
Rok 2018 852
Rok 2019 79
Gospodarka odpadami 12800
Uchwały Rady Gminy 4605
Dokumenty do pobrania 6244
Sprawozdawczość 2847
Działalność informacyjna i edukacyjna 31787
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3023
Harmonogram odbioru odpadów 43488
Punkty odbioru odpadów 5109
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 369
Zagospodarowanie przestrzenne 21611
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7818
MPZP Czechowo 6466
MPZP Kazimierzowo 15876
MPZP Gronowo Górne 17328
MPZP Adamowo 5706
MPZP Władysławowo 4258
MPZP Janowo 3702
Obwieszczenia 35266
Plany wyłożone do publicznego wglądu 7846
Gronowo Górne 4411
Opracowania ekofizjograficzne 6938
Nieruchomości 36932
Wykazy - zbycie 29164
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 5744
Ogłoszenia - przetargi 45016
Rejestr Instytucji Kultury 6895
Działalność gospodarcza 1340
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1831
System Zarządzania Jakością 5752
Księga jakości 4081
Polityka jakości 3674
Organizacje pozarządowe 31125
Pliki do pobrania 3134
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2584
Ogłoszenia konkursów 21354
Komunikaty 3020
Konsultacje społeczne 2055
Oferty 1485
Oferty "małe granty" 15303
Udostępnianie informacji 6231
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2992
RODO 937
Audyt Wewnętrzny 367
rok 2018 835
Lobbing 970
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 803

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4804
Rejestr zmian 770284
Redakcja Biuletunu 6010
Instrukcja obsługi 4227
Mapa serwisu 4058

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg