ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2709
O Biuletynie 2460
Powiaty i gminy 2867
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 16612
Kierownictwo urzędu 4812
Wójt 4951
Zastępca Wójta 3295
Sekretarz 3192
Skarbnik 3042
Statut Gminy 6583
Struktura organizacyjna 8021
Kontakt 5295
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 10149
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 2904
Skład Rady Gminy Elbląg 3953
Komisje Rady 2578
Kompetencje Rady Gminy 1949
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 1887
Jednostki organizacyjne 7992
Jednostki budżetowe 4944
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 2512
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 5604
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3037
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 3898
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3475
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 60
Sołectwa - jednostki pomocnicze 9643
Aktualności 34733
Akty prawne 52000
Zarządzenia Wójta 17396
Rok 2008 23669
Rok 2009 29241
Rok 2010 27900
Rok 2011 51531
Rok 2012 36650
Rok 2013 26966
Rok 2014 16421
Rok 2015 27351
Rok 2016 22723
Rok 2017 11799
Uchwały Rady Gminy 23696
Rok 2008 28563
Rok 2009 36441
Rok 2010 6859
V kadencja Rady Gminy 24270
VI kadencja Rady Gminy 12264
Rok 2011 41146
Rok 2012 50595
Rok 2013 31993
Rok 2014 24082
Rok 2015 28538
Rok 2016 18247
Rok 2017 5999
Akty prawa miejscowego 2910
Rok 2009 4738
Rok 2010 7737
Rok 2011 7392
Rok 2012 5822
Rok 2013 1104
Rok 2014 910
Rok 2015 6578
Rok 2016 2401
Rok 2017 412
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 11239
Rok 2009 3673
Rok 2010 7759
Rok 2011 13197
Rok 2012 7147
Rok 2013 16285
Rok 2014 8279
Rok 2015 8008
Rok 2016 5745
Rok 2017 1221
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 857
Ogłoszenia o naborze 135272
Inne ogłoszenia 54291
Procedury załatwiania spraw 125381
Budżet Gminy 7974
Budżet 25380
Opinia RIO 4505
Opinia RIO - rok 2017 1075
Opinia RIO - rok 2016 3316
Opinia RIO - rok 2015 3662
Opinia RIO - rok 2014 4090
Opinia RIO - rok 2013 4646
Opinia RIO - rok 2012 4755
Opinia RIO - lata 2007- 2011 12345
Sprawozdania 3002
Sprawozdania Rok 2017 258
Sprawozdania Rok 2016 1490
Sprawozdania Rok 2015 1772
Sprawozdania Rok 2014 1815
Sprawozdania Rok 2013 2402
Sprawozdania Rok 2012 1954
Sprawozdania Rok 2011 2922
Sprawozdania Rok 2009 1352
Sprawozdania Rok 2010 1199
Podatki i opłaty lokalne 7848
podatek rolny 4460
podatek od nieruchomości 6030
podatek leśny 2733
podatek od środków transportu 2645
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 1609
Zamówienia publiczne 239230
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 10535
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6646
Przetargi ustne 57879
Oświadczenia majątkowe 17455
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5670
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4564
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2689
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3332
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 3951
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3602
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 10034
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5471
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 4433
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4679
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4586
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 3876
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 829
Ochrona środowiska 163340
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 31163
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3372
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1266
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 1637
Program ochrony środowiska 2386
Kontrola zarządcza 3939
Kontrole zewnętrzne 36
Gospodarka odpadami 8553
Uchwały Rady Gminy 2683
Dokumenty do pobrania 3713
Sprawozdawczość 1809
Działalność informacyjna i edukacyjna 13526
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1737
Harmonogram odbioru odpadów 24519
Punkty odbioru odpadów 3221
Strategie, raporty, opracowania 26465
Petycje 2356
Rok 2016 5552
Rok 2017 930
Zagospodarowanie przestrzenne 16054
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5755
MPZP Czechowo 4479
MPZP Kazimierzowo 10386
MPZP Gronowo Górne 12273
MPZP Adamowo 4372
MPZP Władysławowo 2693
MPZP Janowo 2224
Obwieszczenia 18375
Plany wyłożone do publicznego wglądu 4685
Gronowo Górne 3340
Opracowania ekofizjograficzne 4355
Nieruchomości 31328
Wykazy - zbycie 24124
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 2023
Ogłoszenia - przetargi 36860
Organizacje pozarządowe 28416
Pliki do pobrania 1725
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 1710
Ogłoszenia konkursów 7105
Komunikaty 829
Konsultacje społeczne 433
Oferty 1101
Oferty "małe granty" 3660
Rejestr Instytucji Kultury 5371
Działalność gospodarcza 615
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 891
System Zarządzania Jakością 4349
Księga jakości 2861
Polityka jakości 2438
Udostępnianie informacji 4612
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 816

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4058
Rejestr zmian 375676
Redakcja Biuletunu 4877
Instrukcja obsługi 2976
Mapa serwisu 3191

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg