ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2900
O Biuletynie 2684
Powiaty i gminy 2964
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 18937
Kierownictwo urzędu 5469
Wójt 5729
Zastępca Wójta 3920
Sekretarz 3805
Skarbnik 3606
Statut Gminy 7295
Struktura organizacyjna 8958
Kontakt 5425
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 11720
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3429
Skład Rady Gminy Elbląg 4563
Komisje Rady 3035
Kompetencje Rady Gminy 2448
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2265
Jednostki organizacyjne 8868
Jednostki budżetowe 5643
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3177
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6546
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3760
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4809
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4361
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 469
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10707
Aktualności 38034
Akty prawne 53490
Zarządzenia Wójta 18224
Rok 2008 31341
Rok 2009 37170
Rok 2010 36734
Rok 2011 63885
Rok 2012 45407
Rok 2013 34523
Rok 2014 24344
Rok 2015 41440
Rok 2016 32211
Rok 2017 25131
Rok 2018 2208
Uchwały Rady Gminy 24708
Rok 2008 36070
Rok 2009 47983
Rok 2010 7298
V kadencja Rady Gminy 31641
VI kadencja Rady Gminy 15360
Rok 2011 51109
Rok 2012 63359
Rok 2013 42812
Rok 2014 32899
Rok 2015 38179
Rok 2016 28562
Rok 2017 17602
Rok 2018 1856
Akty prawa miejscowego 3442
Rok 2009 6669
Rok 2010 10710
Rok 2011 10035
Rok 2012 7674
Rok 2013 1310
Rok 2014 1103
Rok 2015 10420
Rok 2016 3522
Rok 2017 840
Rok 2018 149
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12656
Rok 2009 4513
Rok 2010 9913
Rok 2011 16833
Rok 2012 8817
Rok 2013 21658
Rok 2014 10616
Rok 2015 9112
Rok 2016 7436
Rok 2017 2190
Rok 2018 2724
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1223
Wybory 3554
Wybory ławników 1290
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 245
WYBORY 2018 255
Ogłoszenia o naborze 161129
Inne ogłoszenia 66766
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 928
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 634
Procedury załatwiania spraw 167405
Podatki i opłaty lokalne 9108
podatek rolny 5284
podatek od nieruchomości 7309
podatek leśny 3281
podatek od środków transportu 3268
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2149
Budżet Gminy 9110
Budżet 31044
Opinia RIO 5008
Opinia RIO - rok 2018 518
Opinia RIO - rok 2017 2814
Opinia RIO - rok 2015 5053
Opinia RIO - rok 2014 5463
Opinia RIO - rok 2016 4821
Opinia RIO - rok 2013 6124
Opinia RIO - rok 2012 6012
Opinia RIO - lata 2007- 2011 15490
Sprawozdania 3636
Sprawozdania Rok 2018 183
Sprawozdania Rok 2017 517
Sprawozdania Rok 2015 2424
Sprawozdania Rok 2014 2313
Sprawozdania Rok 2013 2832
Sprawozdania Rok 2012 2372
Sprawozdania Rok 2011 3432
Sprawozdania Rok 2016 1977
Sprawozdania Rok 2009 1746
Sprawozdania Rok 2010 1610
Zamówienia publiczne 304002
Platforma zakupowa 1145
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 18987
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11187
Platforma zakupowa 566
Oświadczenia majątkowe 18583
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6712
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5310
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3123
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4009
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4350
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3951
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 13864
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6373
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5330
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5489
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5627
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4983
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1846
Ochrona środowiska 220627
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 40398
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3947
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1641
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2122
Program ochrony środowiska 2965
Kontrola zarządcza 5735
Rok 2011 60
Rok 2012 50
Rok 2013 50
Rok 2014 54
Rok 2015 53
Rok 2016 57
Rok 2017 61
zarządzenia 75
Przetargi ustne 59306
Kontrole zewnętrzne 309
Strategie, raporty, opracowania 28749
Petycje 3044
Rok 2016 7334
Rok 2017 1739
Rok 2018 130
Gospodarka odpadami 10432
Uchwały Rady Gminy 3521
Dokumenty do pobrania 4836
Sprawozdawczość 2246
Działalność informacyjna i edukacyjna 20792
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2182
Harmonogram odbioru odpadów 31845
Punkty odbioru odpadów 4067
Zagospodarowanie przestrzenne 18549
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6668
MPZP Czechowo 5369
MPZP Kazimierzowo 12703
MPZP Gronowo Górne 14393
MPZP Adamowo 4995
MPZP Władysławowo 3337
MPZP Janowo 2866
Obwieszczenia 24954
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6304
Gronowo Górne 3799
Opracowania ekofizjograficzne 5416
Nieruchomości 33497
Wykazy - zbycie 25925
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 3633
Ogłoszenia - przetargi 39707
Rejestr Instytucji Kultury 6043
Działalność gospodarcza 951
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1331
System Zarządzania Jakością 5007
Księga jakości 3414
Polityka jakości 2987
Organizacje pozarządowe 29622
Pliki do pobrania 2257
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2118
Ogłoszenia konkursów 13267
Komunikaty 1813
Konsultacje społeczne 1104
Oferty 1305
Oferty "małe granty" 7940
Udostępnianie informacji 5326
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1780
RODO 174
Audyt Wewnętrzny 35
rok 2018 48

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4404
Rejestr zmian 497379
Redakcja Biuletunu 5359
Instrukcja obsługi 3549
Mapa serwisu 3540

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg