ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2942
O Biuletynie 2736
Powiaty i gminy 2983
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 19466
Kierownictwo urzędu 5599
Wójt 5903
Zastępca Wójta 4060
Sekretarz 3952
Skarbnik 3729
Statut Gminy 7465
Struktura organizacyjna 9251
Kontakt 5451
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 12056
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3534
Skład Rady Gminy Elbląg 4686
Komisje Rady 3112
Kompetencje Rady Gminy 2564
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2315
Jednostki organizacyjne 9062
Jednostki budżetowe 5800
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3345
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6940
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3892
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5133
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4630
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 596
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10969
Aktualności 39092
Akty prawne 53801
Zarządzenia Wójta 18379
Rok 2008 32655
Rok 2009 38680
Rok 2010 38342
Rok 2011 66415
Rok 2012 47097
Rok 2013 36023
Rok 2014 25817
Rok 2015 44148
Rok 2016 34011
Rok 2017 27543
Rok 2018 3172
Uchwały Rady Gminy 24889
Rok 2008 37470
Rok 2009 50293
Rok 2010 7387
V kadencja Rady Gminy 33063
VI kadencja Rady Gminy 15918
Rok 2011 53014
Rok 2012 65942
Rok 2013 44950
Rok 2014 34952
Rok 2015 40209
Rok 2016 30501
Rok 2017 19912
Rok 2018 2882
Akty prawa miejscowego 3556
Rok 2009 6983
Rok 2010 11196
Rok 2011 10466
Rok 2012 7957
Rok 2013 1348
Rok 2014 1140
Rok 2015 11291
Rok 2016 3791
Rok 2017 907
Rok 2018 174
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12975
Rok 2009 4675
Rok 2010 10293
Rok 2011 17583
Rok 2012 9186
Rok 2013 22562
Rok 2014 11202
Rok 2015 9332
Rok 2016 7793
Rok 2017 2355
Rok 2018 3623
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1274
Wybory 3562
Wybory ławników 1357
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 266
WYBORY 2018 1141
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 135
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 282
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 114
Gminna Komisja Wyborcza 111
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 11
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 176
Urzędnik Wyborczy 8
Ogłoszenia o naborze 167546
Inne ogłoszenia 69931
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1127
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 804
Procedury załatwiania spraw 177729
Podatki i opłaty lokalne 9322
podatek rolny 5447
podatek od nieruchomości 7558
podatek leśny 3380
podatek od środków transportu 3388
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2247
Budżet Gminy 9315
Budżet 32188
Opinia RIO 5079
Opinia RIO - rok 2018 680
Opinia RIO - rok 2017 3123
Opinia RIO - rok 2015 5321
Opinia RIO - rok 2014 5726
Opinia RIO - rok 2016 5124
Opinia RIO - rok 2013 6371
Opinia RIO - rok 2012 6288
Opinia RIO - lata 2007- 2011 16036
Sprawozdania 3767
Sprawozdania Rok 2018 264
Sprawozdania Rok 2017 592
Sprawozdania Rok 2015 2529
Sprawozdania Rok 2014 2407
Sprawozdania Rok 2013 2946
Sprawozdania Rok 2012 2461
Sprawozdania Rok 2011 3504
Sprawozdania Rok 2016 2061
Sprawozdania Rok 2009 1846
Sprawozdania Rok 2010 1681
Zamówienia publiczne 320320
Platforma zakupowa 1736
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 21397
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 12297
Platforma zakupowa 1057
Oświadczenia majątkowe 18865
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6906
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5472
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3227
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4101
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4410
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4010
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 14568
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6515
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5484
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5637
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5821
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5176
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2034
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 178
Urząd Gminy 18
Genowefa Kwoczek - Wójt 60
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 59
Krystyna Murawska - Sekretarz 48
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 37
Anna Gałkiewicz 48
Anna Stankiewicz 53
Maria Sobczak 47
Marta Wojarz 45
Magdalena Wonsak 53
Magdalena Zając 49
Jednostki Organizacyjne Gminy 22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 36
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 43
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 13
Grażyna Gałązka - Dyrektor 37
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 12
Edyta Rokita - Dyrektor 35
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 14
Agnieszka Biłas - Dyrektor 31
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 10
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 31
Rada Gminy 41
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 42
Ochrona środowiska 230712
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 42028
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4038
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1730
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2231
Program ochrony środowiska 3065
Kontrola zarządcza 6037
Rok 2011 109
Rok 2012 96
Rok 2013 99
Rok 2014 94
Rok 2015 115
Rok 2016 153
Rok 2017 109
zarządzenia 147
Przetargi ustne 59708
Kontrole zewnętrzne 353
Strategie, raporty, opracowania 29093
Petycje 3200
Rok 2016 7658
Rok 2017 1955
Rok 2018 161
Gospodarka odpadami 10804
Uchwały Rady Gminy 3632
Dokumenty do pobrania 5090
Sprawozdawczość 2327
Działalność informacyjna i edukacyjna 22161
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2289
Harmonogram odbioru odpadów 33456
Punkty odbioru odpadów 4213
Zagospodarowanie przestrzenne 19095
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6887
MPZP Czechowo 5554
MPZP Kazimierzowo 13331
MPZP Gronowo Górne 14924
MPZP Adamowo 5116
MPZP Władysławowo 3487
MPZP Janowo 3023
Obwieszczenia 26227
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6537
Gronowo Górne 3909
Opracowania ekofizjograficzne 5617
Nieruchomości 34124
Wykazy - zbycie 26495
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 4030
Ogłoszenia - przetargi 40670
Rejestr Instytucji Kultury 6190
Działalność gospodarcza 1041
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1397
System Zarządzania Jakością 5131
Księga jakości 3512
Polityka jakości 3089
Organizacje pozarządowe 29880
Pliki do pobrania 2385
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2192
Ogłoszenia konkursów 15124
Komunikaty 1952
Konsultacje społeczne 1244
Oferty 1347
Oferty "małe granty" 8869
Udostępnianie informacji 5462
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1976
RODO 298
Audyt Wewnętrzny 78
rok 2018 132
Lobbing 42

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4470
Rejestr zmian 537426
Redakcja Biuletunu 5466
Instrukcja obsługi 3683
Mapa serwisu 3614

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg