Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1620
Instrukcja korzystania z BIP 3434
O Biuletynie 3925
Powiaty i gminy 3149
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 27411
Kierownictwo urzędu 8052
Wójt 9531
Zastępca Wójta 5723
Sekretarz 6367
Skarbnik 5674
Statut Gminy 10552
Struktura organizacyjna 11993
Kontakt 5786
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 17888
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5285
Skład Rady Gminy Elbląg 6875
Komisje Rady 4716
Kompetencje Rady Gminy 4003
Sesje Rady Gminy 3211
interpelacje i zapytania Radnych 3811
możliwość spotkania z radnymi 1087
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3564
Raport o stanie Gminy Elbląg 147
Jednostki organizacyjne 11770
Jednostki budżetowe 8022
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 5665
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9599
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 6270
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7801
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7134
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2183
Sołectwa - jednostki pomocnicze 15234
statuty sołectw i osiedli 960
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 473
Informacja o zgromadzeniu 49025
Akty prawne 58642
Zarządzenia Wójta 21468
Rok 2008 57221
Rok 2009 67920
Rok 2010 68161
Rok 2011 109418
Rok 2012 78360
Rok 2013 61672
Rok 2014 50805
Rok 2015 88836
Rok 2016 65474
Rok 2017 69239
Rok 2018 36997
Rok 2019 19925
Rok 2020 4554
Uchwały Rady Gminy 28139
Rok 2008 63798
Rok 2009 89439
Rok 2010 8603
V kadencja Rady Gminy 58371
VI kadencja Rady Gminy 27260
Rok 2011 85685
Rok 2012 110081
Rok 2013 81979
Rok 2014 70727
Rok 2015 71117
Rok 2016 64300
Rok 2017 58467
Rok 2018 45119
Rok 2019 23394
Rok 2020 2167
Akty prawa miejscowego 5107
Rok 2009 12951
Rok 2010 20560
Rok 2011 19506
Rok 2012 13388
Rok 2013 1860
Rok 2014 1673
Rok 2015 24933
Rok 2016 7679
Rok 2017 2074
Rok 2018 582
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 18666
Rok 2009 7123
Rok 2010 17214
Rok 2011 30282
Rok 2012 14528
Rok 2013 38950
Rok 2014 19116
Rok 2015 12969
Rok 2016 12983
Rok 2017 4840
Rok 2018 14723
Rok 2019 3361
Rok 2020 1152
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2530
Wybory 5343
Wybory ławników 2686
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1737
Urzędnik Wyborczy 1100
Wybory Parlament Europejski 2304
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1066
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 1816
wybory Prezydent RP 1330
Powszechny Spis Rolny 2020 492
Ogłoszenia o naborze 322160
Inne ogłoszenia 109236
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 242
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 432
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 310
Procedury załatwiania spraw 359605
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 696
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 989
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1083
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1035
Podatki i opłaty lokalne 13506
podatek rolny 8733
podatek od nieruchomości 12605
podatek leśny 5617
podatek od środków transportu 5641
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3928
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1057
Budżet Gminy 12917
Budżet 51848
Opinia RIO 6689
Opinia RIO - rok 2019 1019
Opinia RIO - rok 2018 6470
Opinia RIO - rok 2017 8794
Opinia RIO - rok 2016 10134
Opinia RIO - rok 2015 10033
Opinia RIO - rok 2013 11316
Opinia RIO - rok 2014 10442
Opinia RIO - rok 2012 10458
Opinia RIO - lata 2007- 2011 27516
Opinia RIO 2020 369
Sprawozdania 5732
Sprawozdania Rok 2019 796
Sprawozdania Rok 2018 1750
Sprawozdania Rok 2017 1823
Sprawozdania Rok 2016 3380
Sprawozdania Rok 2015 3954
Sprawozdania Rok 2014 3793
Sprawozdania Rok 2013 4117
Sprawozdania Rok 2012 3636
Sprawozdania Rok 2011 4972
Sprawozdania Rok 2010 2787
Sprawozdania Rok 2009 2976
Bilanse 299
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 723
Zamówienia publiczne 633132
Platforma zakupowa 9357
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 48719
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 26589
Platforma zakupowa 6623
Oświadczenia majątkowe 22612
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 8291
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 9003
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 8339
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3917
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1744
Urząd Gminy 379
Genowefa Kwoczek - Wójt 1553
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1540
Krystyna Murawska - Sekretarz 1294
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1163
Anna Gałkiewicz 1120
Anna Stankiewicz 1182
Maria Sobczak 1185
Marta Wojarz 1119
Magdalena Wonsak 1128
Magdalena Zając 1311
Jednostki Organizacyjne Gminy 361
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 312
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1032
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 299
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1064
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 334
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1038
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 343
Edyta Rokita - Dyrektor 1118
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 324
Agnieszka Biłas - Dyrektor 990
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 411
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 918
Rada Gminy 1473
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1214
koniec kadencji 2014-2018 346
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1467
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 647
Urząd Gminy 179
Zygmunt Tucholski - Wójt 553
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 641
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 543
Anna Gałkiewicz 510
Anna Stankiewicz 522
Maria Sobczak 477
Marta Wojarz 554
Magdalena Wonsak 553
Magdalena Zając 489
Jednostki Organizacyjne Gminy 159
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 162
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 467
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 165
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 510
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 148
Grażyna Gałązka - Dyrektor 484
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 162
Edyta Rokita - Dyrektor 476
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 168
Agnieszka Biłas - Dyrektor 501
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 189
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 516
Rada Gminy 590
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 597
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 694
Urząd Gminy 352
Maria Sobczak 655
Anna Gałkiewicz 96
Ochrona środowiska 418537
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 70198
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5904
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3017
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 4248
Program ochrony środowiska 4926
Rejestr działalności regulowanej 1226
Kontrola zarządcza 8496
Rok 2011 1200
Rok 2012 1048
Rok 2013 1167
Rok 2014 1086
Rok 2015 1131
Rok 2016 1330
Rok 2017 1254
Rok 2018 932
Rok 2019 190
zarządzenia 1425
Przetargi ustne 69288
Strategie, raporty, opracowania 36206
Petycje 5488
Rok 2016 13008
Rok 2017 4718
Rok 2018 2285
Rok 2019 1204
Gospodarka odpadami 18126
Uchwały Rady Gminy 6478
Dokumenty do pobrania 8385
Sprawozdawczość 3846
Działalność informacyjna i edukacyjna 45435
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4578
Harmonogram odbioru odpadów 63730
Punkty odbioru odpadów 6854
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1466
Zagospodarowanie przestrzenne 27100
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 10284
MPZP Czechowo 8159
MPZP Kazimierzowo 20247
MPZP Gronowo Górne 21407
MPZP Adamowo 6681
MPZP Władysławowo 5500
MPZP Janowo 4914
Obwieszczenia 49782
Plany wyłożone do publicznego wglądu 10171
Gronowo Górne 5417
Opracowania ekofizjograficzne 9095
Nieruchomości 41639
Wykazy - zbycie 33790
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 9478
Ogłoszenia - przetargi 51158
Rejestr Instytucji Kultury 8343
Organizacje pozarządowe 33530
Pliki do pobrania 4354
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3467
Ogłoszenia konkursów 31802
Komunikaty 4711
Konsultacje społeczne 3584
Oferty 1833
Oferty "małe granty" 26027
Działalność gospodarcza 2010
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2715
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 4739
Udostępnianie informacji 7738
RODO 2251
Audyt Wewnętrzny 1014
Plany audytu 2465
Lobbing 4105
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 2319
Ogłoszenia 2975

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5665
Rejestr zmian 1135846
Redakcja Biuletunu 7076
Instrukcja obsługi 5394
Mapa serwisu 4938