ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2804
O Biuletynie 2577
Powiaty i gminy 2924
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 17844
Kierownictwo urzędu 5141
Wójt 5321
Zastępca Wójta 3591
Sekretarz 3502
Skarbnik 3315
Statut Gminy 6980
Struktura organizacyjna 8480
Kontakt 5369
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 10951
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3170
Skład Rady Gminy Elbląg 4293
Komisje Rady 2816
Kompetencje Rady Gminy 2201
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2086
Jednostki organizacyjne 8476
Jednostki budżetowe 5321
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 2840
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6076
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3408
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4338
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3939
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 257
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10205
Aktualności 36059
Akty prawne 52823
Zarządzenia Wójta 17814
Rok 2008 27240
Rok 2009 32874
Rok 2010 31950
Rok 2011 57080
Rok 2012 40665
Rok 2013 30475
Rok 2014 20127
Rok 2015 34055
Rok 2016 27031
Rok 2017 17979
Rok 2018 565
Uchwały Rady Gminy 24253
Rok 2008 32022
Rok 2009 41995
Rok 2010 7083
V kadencja Rady Gminy 27648
VI kadencja Rady Gminy 13642
Rok 2011 45883
Rok 2012 56669
Rok 2013 37036
Rok 2014 28162
Rok 2015 33046
Rok 2016 23183
Rok 2017 11525
Rok 2018 378
Akty prawa miejscowego 3197
Rok 2009 5732
Rok 2010 9133
Rok 2011 8671
Rok 2012 6775
Rok 2013 1215
Rok 2014 1015
Rok 2015 8302
Rok 2016 2925
Rok 2017 636
Rok 2018 80
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12013
Rok 2009 4084
Rok 2010 8796
Rok 2011 14768
Rok 2012 7926
Rok 2013 18784
Rok 2014 9332
Rok 2015 8552
Rok 2016 6540
Rok 2017 1721
Rok 2018 1095
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1058
Ogłoszenia o naborze 145850
Inne ogłoszenia 59951
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 564
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 331
Procedury załatwiania spraw 142925
Podatki i opłaty lokalne 8654
podatek rolny 4876
podatek od nieruchomości 6744
podatek leśny 2995
podatek od środków transportu 2974
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 1909
Budżet Gminy 8573
Budżet 28030
Opinia RIO 4786
Opinia RIO - rok 2018 175
Opinia RIO - rok 2017 1948
Opinia RIO - rok 2015 4290
Opinia RIO - rok 2014 4748
Opinia RIO - rok 2016 4029
Opinia RIO - rok 2013 5343
Opinia RIO - rok 2012 5401
Opinia RIO - lata 2007- 2011 13728
Sprawozdania 3307
Sprawozdania Rok 2018 62
Sprawozdania Rok 2017 345
Sprawozdania Rok 2015 2059
Sprawozdania Rok 2014 2069
Sprawozdania Rok 2013 2624
Sprawozdania Rok 2012 2162
Sprawozdania Rok 2011 3195
Sprawozdania Rok 2016 1736
Sprawozdania Rok 2009 1559
Sprawozdania Rok 2010 1413
Zamówienia publiczne 266568
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 14030
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8564
Oświadczenia majątkowe 18035
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6191
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4895
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2885
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3701
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4157
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3786
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 11975
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5932
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 4882
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5088
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5077
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4349
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1242
Ochrona środowiska 189633
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 35418
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3673
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1438
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 1871
Program ochrony środowiska 2689
Kontrola zarządcza 4790
Przetargi ustne 58581
Kontrole zewnętrzne 184
Strategie, raporty, opracowania 27643
Petycje 2690
Rok 2016 6420
Rok 2017 1316
Rok 2018 59
Gospodarka odpadami 9449
Uchwały Rady Gminy 3101
Dokumenty do pobrania 4278
Sprawozdawczość 2036
Działalność informacyjna i edukacyjna 17066
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1924
Harmonogram odbioru odpadów 27766
Punkty odbioru odpadów 3601
Zagospodarowanie przestrzenne 17373
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6213
MPZP Czechowo 4900
MPZP Kazimierzowo 11512
MPZP Gronowo Górne 13286
MPZP Adamowo 4691
MPZP Władysławowo 3004
MPZP Janowo 2528
Obwieszczenia 21611
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5557
Gronowo Górne 3569
Opracowania ekofizjograficzne 4897
Nieruchomości 32460
Wykazy - zbycie 25031
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 2909
Ogłoszenia - przetargi 38074
Rejestr Instytucji Kultury 5717
Działalność gospodarcza 781
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1102
System Zarządzania Jakością 4711
Księga jakości 3157
Polityka jakości 2743
Organizacje pozarządowe 29076
Pliki do pobrania 1982
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 1915
Ogłoszenia konkursów 9781
Komunikaty 1318
Konsultacje społeczne 744
Oferty 1231
Oferty "małe granty" 5622
Udostępnianie informacji 4967
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1277

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4252
Rejestr zmian 429456
Redakcja Biuletunu 5125
Instrukcja obsługi 3290
Mapa serwisu 3378

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg