ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 3045
O Biuletynie 2868
Powiaty i gminy 3009
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 20896
Kierownictwo urzędu 6098
Wójt 6675
Zastępca Wójta 4542
Sekretarz 4431
Skarbnik 4108
Statut Gminy 8025
Struktura organizacyjna 9732
Kontakt 5510
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 13136
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3923
Skład Rady Gminy Elbląg 5091
Komisje Rady 3420
Kompetencje Rady Gminy 2877
Sesje Rady Gminy 281
wnioski i interpelacje Radnych 50
możliwość spotkania z radnymi 48
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2534
Jednostki organizacyjne 9516
Jednostki budżetowe 6170
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3772
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7542
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4324
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5766
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5117
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 861
Sołectwa - jednostki pomocnicze 11556
Aktualności 42071
Akty prawne 54658
Zarządzenia Wójta 18888
Rok 2008 38062
Rok 2009 45245
Rok 2010 45282
Rok 2011 76353
Rok 2012 54186
Rok 2013 41801
Rok 2014 31470
Rok 2015 54603
Rok 2016 40986
Rok 2017 36792
Rok 2018 8917
Uchwały Rady Gminy 25455
Rok 2008 43134
Rok 2009 59079
Rok 2010 7633
V kadencja Rady Gminy 38638
VI kadencja Rady Gminy 18339
Rok 2011 60229
Rok 2012 75615
Rok 2013 53028
Rok 2014 42276
Rok 2015 47312
Rok 2016 38383
Rok 2017 28650
Rok 2018 9265
Akty prawa miejscowego 3859
Rok 2009 8212
Rok 2010 13178
Rok 2011 12383
Rok 2012 9134
Rok 2013 1443
Rok 2014 1234
Rok 2015 14106
Rok 2016 4654
Rok 2017 1159
Rok 2018 243
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 13812
Rok 2009 5150
Rok 2010 11930
Rok 2011 20675
Rok 2012 10389
Rok 2013 26560
Rok 2014 12970
Rok 2015 10174
Rok 2016 8799
Rok 2017 2792
Rok 2018 6120
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1543
Wybory 3589
Wybory ławników 1553
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 346
WYBORY 2018 5358
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 622
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 876
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 378
Gminna Komisja Wyborcza 456
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 148
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 609
Urzędnik Wyborczy 204
Ogłoszenia o naborze 192838
Inne ogłoszenia 77618
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1556
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1156
Procedury załatwiania spraw 216302
Podatki i opłaty lokalne 10032
podatek rolny 5994
podatek od nieruchomości 8429
podatek leśny 3758
podatek od środków transportu 3708
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2588
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 82
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 60
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 74
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 90
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 87
Budżet Gminy 9979
Budżet 36089
Opinia RIO 5367
Opinia RIO - rok 2018 1592
Opinia RIO - rok 2017 4394
Opinia RIO - rok 2015 6292
Opinia RIO - rok 2014 6686
Opinia RIO - rok 2016 6185
Opinia RIO - rok 2013 7376
Opinia RIO - rok 2012 7153
Opinia RIO - lata 2007- 2011 18464
Sprawozdania 4096
Sprawozdania Rok 2018 581
Sprawozdania Rok 2017 817
Sprawozdania Rok 2015 2822
Sprawozdania Rok 2014 2684
Sprawozdania Rok 2013 3169
Sprawozdania Rok 2012 2695
Sprawozdania Rok 2011 3820
Sprawozdania Rok 2016 2317
Sprawozdania Rok 2009 2090
Sprawozdania Rok 2010 1934
Zamówienia publiczne 382309
Platforma zakupowa 3160
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 26022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14924
Platforma zakupowa 2212
Oświadczenia majątkowe 19575
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7621
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5988
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3517
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4446
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4613
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4252
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 17036
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7169
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6045
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6136
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6492
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5798
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2502
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 725
Urząd Gminy 70
Genowefa Kwoczek - Wójt 401
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 370
Krystyna Murawska - Sekretarz 306
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 204
Anna Gałkiewicz 229
Anna Stankiewicz 251
Maria Sobczak 260
Marta Wojarz 224
Magdalena Wonsak 232
Magdalena Zając 263
Jednostki Organizacyjne Gminy 81
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 227
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 55
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 201
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 67
Grażyna Gałązka - Dyrektor 216
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 68
Edyta Rokita - Dyrektor 235
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 71
Agnieszka Biłas - Dyrektor 195
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 71
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 182
Rada Gminy 396
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 250
Ochrona środowiska 272247
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 48463
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4381
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1960
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2538
Program ochrony środowiska 3412
Rejestr działalności regulowanej 135
Kontrola zarządcza 6625
Rok 2011 238
Rok 2012 225
Rok 2013 252
Rok 2014 224
Rok 2015 266
Rok 2016 349
Rok 2017 299
zarządzenia 392
Przetargi ustne 60738
Kontrole zewnętrzne 488
Strategie, raporty, opracowania 30355
Petycje 3597
Rok 2016 8787
Rok 2017 2530
Rok 2018 545
Gospodarka odpadami 11780
Uchwały Rady Gminy 4092
Dokumenty do pobrania 5639
Sprawozdawczość 2615
Działalność informacyjna i edukacyjna 27329
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2683
Harmonogram odbioru odpadów 38696
Punkty odbioru odpadów 4665
Zagospodarowanie przestrzenne 20451
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7360
MPZP Czechowo 6074
MPZP Kazimierzowo 14596
MPZP Gronowo Górne 16284
MPZP Adamowo 5428
MPZP Władysławowo 3930
MPZP Janowo 3378
Obwieszczenia 30912
Plany wyłożone do publicznego wglądu 7247
Gronowo Górne 4183
Opracowania ekofizjograficzne 6356
Nieruchomości 35542
Wykazy - zbycie 27834
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 4920
Ogłoszenia - przetargi 42913
Rejestr Instytucji Kultury 6551
Działalność gospodarcza 1192
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1620
System Zarządzania Jakością 5476
Księga jakości 3818
Polityka jakości 3423
Organizacje pozarządowe 30532
Pliki do pobrania 2810
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2422
Ogłoszenia konkursów 18438
Komunikaty 2540
Konsultacje społeczne 1689
Oferty 1419
Oferty "małe granty" 12372
Udostępnianie informacji 5847
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2559
RODO 615
Audyt Wewnętrzny 224
rok 2018 481
Lobbing 401
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 391

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4656
Rejestr zmian 650131
Redakcja Biuletunu 5767
Instrukcja obsługi 3972
Mapa serwisu 3843

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg