ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3876
O Biuletynie 14555
Powiaty i gminy 3417
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 724

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1606
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 34335
Kierownictwo urzędu 9689
Wójt 12195
Zastępca Wójta 7432
Sekretarz 8170
Skarbnik 7210
Statut Gminy 12813
Struktura organizacyjna 14171
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 21773
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6509
Skład Rady Gminy Elbląg 8658
Komisje Rady 6111
Kompetencje Rady Gminy 5042
Sesje Rady Gminy 8081
interpelacje i zapytania Radnych 7587
możliwość spotkania z radnymi 2128
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4536
Narodowy Spis Powszechny 2021 2114
Jednostki organizacyjne 13504
Jednostki budżetowe 9650
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 8395
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11391
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7769
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9822
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9181
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3586
Raport o stanie Gminy Elbląg 2548
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 53138
Sołectwa - jednostki pomocnicze 19446
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 43
statuty sołectw i osiedli 2636
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1643
Akty prawne 62006
Zarządzenia Wójta 23631
Rok 2008 82727
Rok 2009 99571
Rok 2010 98594
Rok 2011 154807
Rok 2012 111655
Rok 2013 88420
Rok 2014 76411
Rok 2015 138409
Rok 2016 96678
Rok 2017 110131
Rok 2018 76536
Rok 2019 63787
Rok 2020 45345
Rok 2021 11360
Uchwały Rady Gminy 31141
Rok 2008 92767
Rok 2009 132923
Rok 2010 9760
V kadencja Rady Gminy 84661
VI kadencja Rady Gminy 38348
Rok 2011 119999
Rok 2012 155465
Rok 2013 120159
Rok 2014 109050
Rok 2015 103059
Rok 2016 97524
Rok 2017 96568
Rok 2018 93813
Rok 2019 74821
Rok 2020 41067
Rok 2021 7767
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 167
Rok 2021 208
Informacje / Obwieszczenia 29002
Rok 2021 2741
Rok 2020 6972
Rok 2019 7633
Rok 2018 23227
Rok 2017 6826
Rok 2016 17115
Rok 2015 16365
Rok 2014 27591
Rok 2013 57147
Rok 2012 20395
Rok 2011 44320
Rok 2010 24459
Rok 2009 9520
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3577
Ogłoszenia o naborze 394908
Wybory 6237
Wybory ławników 4027
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2345
Urzędnik Wyborczy 1598
Wybory Parlament Europejski 3031
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1556
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3312
wybory Prezydent RP 3326
Inne ogłoszenia 144598
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 997
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2276
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1745
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1300
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1918
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2057
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2010
Procedury załatwiania spraw 524846
Budżet Gminy 15145
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 74285
Opinia RIO 7724
Opinia RIO - rok 2021 1028
Opinia RIO - rok 2020 3710
Opinia RIO - rok 2019 3322
Opinia RIO - rok 2018 12704
Opinia RIO - rok 2017 14117
Opinia RIO - rok 2016 14825
Opinia RIO - rok 2015 14767
Opinia RIO - rok 2014 15226
Opinia RIO - rok 2013 16081
Opinia RIO - rok 2012 14652
Opinia RIO - lata 2007- 2011 38594
Sprawozdania 7155
Sprawozdania Rok 2020 1376
Sprawozdania Rok 2019 2337
Sprawozdania Rok 2018 2986
Sprawozdania Rok 2017 2889
Sprawozdania Rok 2016 4513
Sprawozdania Rok 2015 5153
Sprawozdania Rok 2014 4962
Sprawozdania Rok 2013 5119
Sprawozdania Rok 2012 4620
Sprawozdania Rok 2011 6144
Sprawozdania Rok 2010 3748
Sprawozdania Rok 2009 3922
Podatki i opłaty lokalne 16993
podatek rolny 11856
podatek od nieruchomości 17162
podatek leśny 8089
podatek od środków transportu 7458
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5097
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2307
Zamówienia publiczne 975611
Platforma zakupowa 14037
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 76823
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 35495
Platforma zakupowa 9766
Ochrona środowiska 674492
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 98499
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7772
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4161
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 6502
Program ochrony środowiska 6607
Rejestr działalności regulowanej 2438
Oświadczenia majątkowe 24995
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10870
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5153
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2199
Urząd Gminy 670
Genowefa Kwoczek - Wójt 2590
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2597
Krystyna Murawska - Sekretarz 2345
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2166
Anna Gałkiewicz 2159
Anna Stankiewicz 2216
Maria Sobczak 2213
Marta Wojarz 2182
Magdalena Wonsak 2136
Magdalena Zając 2361
Jednostki Organizacyjne Gminy 615
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 579
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1982
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 530
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2058
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 592
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1971
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 603
Edyta Rokita - Dyrektor 2024
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 580
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1931
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 689
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1827
Rada Gminy 2640
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2175
koniec kadencji 2014-2018 1377
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2756
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1079
Urząd Gminy 476
Zygmunt Tucholski - Wójt 1475
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1665
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1479
Anna Gałkiewicz 1518
Anna Stankiewicz 1549
Maria Sobczak 1472
Marta Wojarz 1537
Magdalena Wonsak 1542
Magdalena Zając 1458
Jednostki Organizacyjne Gminy 440
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 418
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1407
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 421
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1437
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 402
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1431
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 417
Edyta Rokita - Dyrektor 1415
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 404
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1517
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 553
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1472
Rada Gminy 1696
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1545
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1497
Urząd Gminy 753
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1032
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 787
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 904
Maria Sobczak 1682
Anna Gałkiewicz 940
Marta Wojarz 861
Anna Stankiewicz 786
Magdalena Wonsak 734
Magdalena Zając 701
Rada Gminy 1490
Jednostki Organizacyjne Gminy 2996
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 753
Urząd Gminy 279
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 196
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 197
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 985
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 209
Justyna Michalczyk 799
Marta Król 808
Marta Wojarz 190
Anna Gałkiewicz 198
Przemysław Długosz 779
Anna Stankiewicz 214
Rada Gminy 515
Jednostki Organizacyjne Gminy 1062
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 118
Urząd Gminy 65
Przemysław Długosz 166
Rada Gminy 54
Jednostki Organizacyjne Gminy 106
Kontrola zarządcza 9652
Rok 2011 2359
Rok 2012 2045
Rok 2013 2197
Rok 2014 2094
Rok 2015 2136
Rok 2016 2345
Rok 2017 2243
Rok 2018 2020
Rok 2019 1255
zarządzenia 2500
Petycje 7325
Rok 2016 18004
Rok 2017 7001
Rok 2018 4239
Rok 2019 2780
Rok 2020 1427
Rok 2021 1474
Przetargi ustne 76303
Gospodarka odpadami 21280
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1643
Uchwały Rady Gminy 8040
Dokumenty do pobrania 11686
Sprawozdawczość 5598
Działalność informacyjna i edukacyjna 69050
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6565
Harmonogram odbioru odpadów 86303
Punkty odbioru odpadów 9026
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2605
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 434
Strategie, raporty, opracowania 41059
Rejestr Instytucji Kultury 9969
Nieruchomości 45839
Wykazy - zbycie 38314
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 13487
Ogłoszenia - przetargi 58980
Zagospodarowanie przestrzenne 31945
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13552
MPZP Czechowo 10935
MPZP Kazimierzowo 26375
MPZP Gronowo Górne 27677
MPZP Adamowo 8273
MPZP Władysławowo 7608
MPZP Janowo 6622
Obwieszczenia 74780
Plany wyłożone do publicznego wglądu 15228
Opracowania ekofizjograficzne 11929
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1452
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 3732
Działalność gospodarcza 2737
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3883
Organizacje pozarządowe 35738
Pliki do pobrania 6539
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4649
Ogłoszenia konkursów 49070
Komunikaty 7590
Konsultacje społeczne 7205
Oferty 2301
Oferty "małe granty" 44427
Program współpracy z organizacjami 746
Udostępnianie informacji 9549
RODO 3858
Audyt Wewnętrzny 1713
Plany audytu 5559
Lobbing 7847
Dostępność Plus 594

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6692
Rejestr zmian 1679894
Redakcja Biuletynu 8440
Instrukcja obsługi 6836
Mapa serwisu 6085