Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1647
Instrukcja korzystania z BIP 4110
O Biuletynie 24027
Powiaty i gminy 3540
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 2741
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 38075
Kierownictwo urzędu 10479
Wójt 13599
Zastępca Wójta 8296
Sekretarz 9041
Skarbnik 7954
Statut Gminy 13717
Struktura organizacyjna 15090
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 23708
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 7146
Skład Rady Gminy Elbląg 9726
Komisje Rady 6786
Kompetencje Rady Gminy 5581
Sesje Rady Gminy 10178
interpelacje i zapytania Radnych 9202
możliwość spotkania z radnymi 2611
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 5071
Dodatek osłonowy dla polskich rodzin 4861
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 27
Jednostki organizacyjne 14402
Jednostki budżetowe 10436
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 9783
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 12319
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 8548
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 10784
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10089
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 4174
Raport o stanie Gminy Elbląg 4112
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 54450
Sołectwa - jednostki pomocnicze 20958
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 592
statuty sołectw i osiedli 3647
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 2470
Akty prawne 63949
Zarządzenia Wójta 24754
Rok 2008 95322
Rok 2009 114422
Rok 2010 112065
Rok 2011 175550
Rok 2012 126122
Rok 2013 99342
Rok 2014 87376
Rok 2015 158963
Rok 2016 109873
Rok 2017 127489
Rok 2018 92916
Rok 2019 82666
Rok 2020 66309
Rok 2021 26298
Rok 2022 4787
Uchwały Rady Gminy 32844
Rok 2008 107152
Rok 2009 154355
Rok 2010 10372
V kadencja Rady Gminy 96372
VI kadencja Rady Gminy 43525
Rok 2011 136063
Rok 2012 175486
Rok 2013 136447
Rok 2014 126028
Rok 2015 117463
Rok 2016 112311
Rok 2017 113231
Rok 2018 114779
Rok 2019 97648
Rok 2020 62307
Rok 2021 24346
Rok 2022 3958
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 509
Rok 2021 727
Informacje / Obwieszczenia 32043
Rok 2022 737
Rok 2021 5061
Rok 2020 11290
Rok 2019 9656
Rok 2018 26495
Rok 2017 7656
Rok 2016 18442
Rok 2015 17912
Rok 2014 31119
Rok 2013 64259
Rok 2012 22996
Rok 2011 50537
Rok 2010 27626
Rok 2009 10700
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 4075
Ogłoszenia o naborze 431538
Wybory 6792
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2666
Wybory Parlament Europejski 3443
wybory Prezydent RP 4197
Konkurs na Dyrektora Szkoły 2346
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 1629
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 1403
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1271
Inne ogłoszenia 155583
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 2007
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2693
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1602
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2373
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2548
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2474
Procedury załatwiania spraw 602542
Budżet Gminy 16064
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 84448
Opinia RIO 8151
Opinia RIO - rok 2022 915
Opinia RIO - rok 2021 2185
Opinia RIO - rok 2020 5646
Opinia RIO - rok 2019 4356
Opinia RIO - rok 2018 15268
Opinia RIO - rok 2017 16501
Opinia RIO - rok 2016 16824
Opinia RIO - rok 2015 16905
Opinia RIO - rok 2014 17257
Opinia RIO - rok 2013 18238
Opinia RIO - rok 2012 16524
Opinia RIO - lata 2007- 2011 43805
Sprawozdania 7858
Sprawozdania Rok 2022 169
Sprawozdania Rok 2021 262
Sprawozdania Rok 2020 2211
Sprawozdania Rok 2019 3025
Sprawozdania Rok 2018 3548
Sprawozdania Rok 2017 3364
Sprawozdania Rok 2016 5003
Sprawozdania Rok 2015 5727
Sprawozdania Rok 2014 5561
Sprawozdania Rok 2013 5621
Sprawozdania Rok 2012 5119
Sprawozdania Rok 2011 6765
Sprawozdania Rok 2010 4209
Sprawozdania Rok 2009 4430
Podatki i opłaty lokalne 18853
podatek rolny 13525
podatek od nieruchomości 19544
podatek leśny 9234
podatek od środków transportu 8423
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5686
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2924
Zamówienia publiczne 1125982
Platforma zakupowa 15094
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 86504
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 40186
Platforma zakupowa 10170
Ochrona środowiska 787285
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 111674
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 8727
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4719
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 8229
Program ochrony środowiska 7412
Rejestr działalności regulowanej 3007
Oświadczenia majątkowe 26192
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5662
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2391
Urząd Gminy 825
Genowefa Kwoczek - Wójt 3169
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 3080
Krystyna Murawska - Sekretarz 2841
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2672
Anna Gałkiewicz 2618
Anna Stankiewicz 2661
Maria Sobczak 2674
Marta Wojarz 2680
Magdalena Wonsak 2610
Magdalena Zając 2819
Jednostki Organizacyjne Gminy 762
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 717
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2458
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 674
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2503
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 740
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2417
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 737
Edyta Rokita - Dyrektor 2449
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 720
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2347
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 869
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2280
Rada Gminy 3187
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2659
koniec kadencji 2014-2018 1864
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 3360
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1275
Urząd Gminy 616
Zygmunt Tucholski - Wójt 1904
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2156
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1921
Anna Gałkiewicz 1969
Anna Stankiewicz 2047
Maria Sobczak 1930
Marta Wojarz 1966
Magdalena Wonsak 1985
Magdalena Zając 1918
Jednostki Organizacyjne Gminy 576
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 538
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1865
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 546
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1892
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 540
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1864
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 530
Edyta Rokita - Dyrektor 1851
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 547
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2073
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 685
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1889
Rada Gminy 2237
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1987
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1697
Urząd Gminy 899
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1740
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1254
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1402
Maria Sobczak 2119
Anna Gałkiewicz 1375
Marta Wojarz 1309
Anna Stankiewicz 1219
Magdalena Wonsak 1155
Magdalena Zając 1138
Rada Gminy 2340
Jednostki Organizacyjne Gminy 4572
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1136
Urząd Gminy 416
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 622
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 612
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 1555
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 630
Justyna Michalczyk 1236
Marta Król 1271
Marta Wojarz 612
Anna Gałkiewicz 587
Przemysław Długosz 1233
Anna Stankiewicz 603
Rada Gminy 1295
Jednostki Organizacyjne Gminy 2967
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 658
Kontrola zarządcza 10303
zarządzenia 3018
Petycje 8201
Rok 2016 20151
Rok 2017 7917
Rok 2018 5098
Rok 2019 3504
Rok 2020 2285
Rok 2021 3404
Rok 2022 265
Przetargi ustne 79154
Gospodarka odpadami 22504
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2291
Uchwały Rady Gminy 8733
Dokumenty do pobrania 13358
Sprawozdawczość 6276
Działalność informacyjna i edukacyjna 78711
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7473
Harmonogram odbioru odpadów 95485
Punkty odbioru odpadów 9945
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3118
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 922
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 167
Strategie, raporty, opracowania 43034
Efektywność energetyczna 116
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 170
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 10800
Nieruchomości 48204
Wykazy - zbycie 41343
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 16675
Ogłoszenia - przetargi 62753
Inne 325
Zagospodarowanie przestrzenne 33735
Obwieszczenia 87527
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 15133
MPZP Czechowo 12246
MPZP Kazimierzowo 29490
MPZP Gronowo Górne 30434
MPZP Władysławowo 8700
MPZP Janowo 7443
MPZP Nowe Pole 27
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 24
Plany wyłożone do publicznego wglądu 17831
Opracowania ekofizjograficzne 13283
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 2243
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 6556
Działalność gospodarcza 3060
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4356
Organizacje pozarządowe 37162
Pliki do pobrania 8119
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5190
Ogłoszenia konkursów 54879
Komunikaty 8792
Konsultacje społeczne 9006
Oferty 2487
Oferty "małe granty" 52109
Program współpracy z organizacjami 1289
Udostępnianie informacji 10526
RODO 4686
Audyt Wewnętrzny 2047
Plany audytu 7638
Lobbing 9489
Dostępność Plus 1255
Stan ludności gminy Elbląg 139

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7106
Rejestr zmian 1953894
Redakcja Biuletynu 8924
Instrukcja obsługi 7471
Mapa serwisu 6590