Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1666
Instrukcja korzystania z BIP 4204
O Biuletynie 28592
Powiaty i gminy 3572
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o przystąpieniu Gminy Elbląg do preferencyjnego zakupu paliwa stałego do 31.12.2022r. 276
Informacja o składaniu wniosków o zakup preferencyjny węgla 169
Deklaracja dostępności 3171
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 39700
Kierownictwo urzędu 10799
Wójt 14201
Zastępca Wójta 8717
Sekretarz 9396
Skarbnik 8252
Statut Gminy 14101
Struktura organizacyjna 15507
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 24498
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 7395
Skład Rady Gminy Elbląg 10177
Komisje Rady 7104
Kompetencje Rady Gminy 5833
Sesje Rady Gminy 11074
interpelacje i zapytania Radnych 10016
możliwość spotkania z radnymi 2833
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 5311
Dodatek osłonowy dla polskich rodzin 5679
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 565
Jednostki organizacyjne 14723
Jednostki budżetowe 10815
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 10566
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 12723
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 8896
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 11148
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10601
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 4424
Raport o stanie Gminy Elbląg 4878
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 54905
Sołectwa - jednostki pomocnicze 21542
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 853
statuty sołectw i osiedli 4084
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 2876
Akty prawne 64667
Zarządzenia Wójta 25158
Rok 2008 101249
Rok 2009 121322
Rok 2010 118005
Rok 2011 184686
Rok 2012 132752
Rok 2013 104428
Rok 2014 92253
Rok 2015 169019
Rok 2016 116190
Rok 2017 135897
Rok 2018 100547
Rok 2019 91323
Rok 2020 76122
Rok 2021 34051
Rok 2022 9983
Uchwały Rady Gminy 33395
Rok 2008 113453
Rok 2009 164083
Rok 2010 10632
V kadencja Rady Gminy 101839
VI kadencja Rady Gminy 45927
Rok 2011 143216
Rok 2012 184036
Rok 2013 144352
Rok 2014 134379
Rok 2015 124414
Rok 2016 119011
Rok 2017 121013
Rok 2018 124806
Rok 2019 108188
Rok 2020 71872
Rok 2021 32963
Rok 2022 8961
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 651
Rok 2021 974
Rok 2022 274
Informacje / Obwieszczenia 33168
Rok 2022 1321
Rok 2021 6123
Rok 2020 13452
Rok 2019 10563
Rok 2018 28215
Rok 2017 8094
Rok 2016 19113
Rok 2015 18627
Rok 2014 32824
Rok 2013 67686
Rok 2012 24215
Rok 2011 53260
Rok 2010 29055
Rok 2009 11237
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 4304
Wybory 6964
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2788
Wybory Parlament Europejski 3591
wybory Prezydent RP 4578
Ogłoszenia o naborze 445299
Konkurs na Dyrektora Szkoły 2533
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 1808
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 1575
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1411
Inne ogłoszenia 161425
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 2493
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 3081
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1735
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2608
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2791
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2707
Procedury załatwiania spraw 635090
Budżet Gminy 16496
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 89346
Opinia RIO 8352
Opinia RIO - rok 2022 1434
Opinia RIO - rok 2021 2773
Opinia RIO - rok 2020 6551
Opinia RIO - rok 2019 4858
Opinia RIO - rok 2018 16388
Opinia RIO - rok 2017 17613
Opinia RIO - rok 2016 17670
Opinia RIO - rok 2015 17962
Opinia RIO - rok 2014 18263
Opinia RIO - rok 2013 19276
Opinia RIO - rok 2012 17395
Opinia RIO - lata 2007- 2011 46007
Sprawozdania 8149
Sprawozdania Rok 2022 389
Sprawozdania Rok 2021 455
Sprawozdania Rok 2020 2552
Sprawozdania Rok 2019 3282
Sprawozdania Rok 2018 3786
Sprawozdania Rok 2017 3579
Sprawozdania Rok 2016 5226
Sprawozdania Rok 2015 5978
Sprawozdania Rok 2014 5813
Sprawozdania Rok 2013 5842
Sprawozdania Rok 2012 5324
Sprawozdania Rok 2011 7002
Sprawozdania Rok 2010 4416
Sprawozdania Rok 2009 4632
Uchwały budżetowe 58
Uchwały budżetowe rok 2022 152
Podatki i opłaty lokalne 19478
podatek rolny 14121
podatek od nieruchomości 20263
podatek leśny 9738
podatek od środków transportu 8856
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5923
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 3197
Zamówienia publiczne 1193122
Platforma zakupowa 15500
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 42781
Ochrona środowiska 841565
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 117568
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 9103
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4987
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 8855
Program ochrony środowiska 7670
Rejestr działalności regulowanej 3275
Oświadczenia majątkowe 26578
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5921
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2533
Urząd Gminy 889
Genowefa Kwoczek - Wójt 3402
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 3322
Krystyna Murawska - Sekretarz 3050
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2889
Anna Gałkiewicz 2797
Anna Stankiewicz 2866
Maria Sobczak 2870
Marta Wojarz 2904
Magdalena Wonsak 2835
Magdalena Zając 3015
Jednostki Organizacyjne Gminy 825
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 775
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2686
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 731
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2701
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 806
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2642
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 797
Edyta Rokita - Dyrektor 2658
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 777
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2535
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 934
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2481
Rada Gminy 3438
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2880
koniec kadencji 2014-2018 2086
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 3604
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1350
Urząd Gminy 677
Zygmunt Tucholski - Wójt 2099
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2365
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2140
Anna Gałkiewicz 2199
Anna Stankiewicz 2244
Maria Sobczak 2136
Marta Wojarz 2159
Magdalena Wonsak 2209
Magdalena Zając 2138
Jednostki Organizacyjne Gminy 627
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 596
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2067
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 600
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2118
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 613
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2061
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 582
Edyta Rokita - Dyrektor 2058
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 604
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2278
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 749
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2092
Rada Gminy 2474
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2180
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1767
Urząd Gminy 972
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1984
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1466
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1634
Maria Sobczak 2298
Anna Gałkiewicz 1581
Marta Wojarz 1518
Anna Stankiewicz 1402
Magdalena Wonsak 1351
Magdalena Zając 1309
Rada Gminy 2721
Jednostki Organizacyjne Gminy 5197
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1218
Urząd Gminy 479
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 790
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 793
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 1809
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 804
Justyna Michalczyk 1425
Marta Król 1470
Marta Wojarz 799
Anna Gałkiewicz 756
Przemysław Długosz 1432
Anna Stankiewicz 779
Rada Gminy 1609
Jednostki Organizacyjne Gminy 3736
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1299
Kontrola zarządcza 10586
zarządzenia 3243
Petycje 8534
Rok 2016 21140
Rok 2017 8339
Rok 2018 5442
Rok 2019 3843
Rok 2020 2622
Rok 2021 4209
Rok 2022 430
Przetargi ustne 80366
Gospodarka odpadami 22888
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2533
Uchwały Rady Gminy 9024
Dokumenty do pobrania 14010
Sprawozdawczość 6619
Działalność informacyjna i edukacyjna 83747
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7821
Harmonogram odbioru odpadów 98995
Punkty odbioru odpadów 10388
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3338
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 1146
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 335
Strategie, raporty, opracowania 43935
Efektywność energetyczna 230
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 334
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 11167
Nieruchomości 48943
Wykazy - zbycie 42428
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 17959
Ogłoszenia - przetargi 63919
Inne 689
Zagospodarowanie przestrzenne 34394
Obwieszczenia 93336
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 15636
MPZP Czechowo 12792
MPZP Kazimierzowo 31159
MPZP Gronowo Górne 31859
MPZP Władysławowo 9318
MPZP Janowo 7788
MPZP Nowe Pole 202
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 267
Plany wyłożone do publicznego wglądu 18749
Opracowania ekofizjograficzne 13707
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 2578
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 7477
Plany procedowane 193
Działalność gospodarcza 3209
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4573
Organizacje pozarządowe 37786
Pliki do pobrania 8873
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5496
Ogłoszenia konkursów 57745
Komunikaty 9344
Konsultacje społeczne 9897
Oferty 2581
Oferty "małe granty" 55687
Program współpracy z organizacjami 1529
Udostępnianie informacji 10918
RODO 5051
Audyt Wewnętrzny 2178
Plany audytu 8594
Lobbing 10267
Dostępność Plus 1610
Stan ludności gminy Elbląg 726
UKR - Obywatele Ukrainy 255

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7292
Rejestr zmian 2059710
Redakcja Biuletynu 9114
Instrukcja obsługi 7791
Mapa serwisu 6759