Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Raczki Elbląskie, działka nr 6/4, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Elbląg do 31 grudnia 2015 r. Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg”. Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 N w m. Nowina Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Elbląg Barbara Wiśniewska
12:31:36 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej. Barbara Wiśniewska
12:31:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w m. Czechowo - ułożenie płyt drogowych pełnych. Barbara Wiśniewska
12:31:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wzmocnienie nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Janowo i Gronowo Górne na terenie Gminy Elbląg Barbara Wiśniewska
12:31:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Elbląg: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji