ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:18 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta gminy Elbląg w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.12.2019 r. dotyczącego zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 50, o pow. 0,0381 ha obręb Przezmark, stanowiącej własność Gminy Elbląg na nieruchomość stanowiącą działkę nr 119/1 o pow. 0,0400 ha obręb Przezmark, stanowiącą własność osoby fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej sieci wodociągowej. Dorota Białobrzeska
14:54:05 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok. Dorota Białobrzeska
14:45:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dorota Białobrzeska
14:42:47 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Elbląg zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021. Dorota Białobrzeska
14:37:55 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie wyznaczenia nauczyciela do okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie. Dorota Białobrzeska
14:33:53 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta miny Elbląg w sprawie powołania i przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej. Dorota Białobrzeska
14:32:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie ogłoszenia konkursu gminnego promującego szczepienia przeciw COVID-19 "STOP COVID-19-ZASZCZEP SIĘ". Dorota Białobrzeska
14:29:59 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. Dorota Białobrzeska

Zmiany z dnia: 2021-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.12.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do kanału melioracyjnego położonego na działce nr 471 zlokalizowanych w miejscowości Bielnik Drugi, obręb geodezyjny Janowo, gm. Elbląg na działkach nr 283, 284, 290, 322/3, 337, 338, 413, 415, 420, 454, 462/2, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 471.
(widoczna od 2021-09-28 00:00:00 do 2021-10-12 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:54:58 Edycja elementu załącznik do informacji GP.6733.08.11.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.08.11.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej położonej na działkach nr 184 i 185 w Pilonie, obręb geodezyjny Pilona oraz na działkach nr 417, 418 i 420 w Przezmarku, obręb geodezyjny Przezmark, gm. Elbląg (części działek). Anita Bartnicka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony