ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.10.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29, 106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5, 107/14 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-18 00:00:00 do 2021-11-01 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:13:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.15.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej położonej na działkach nr 233, 242, 240, 237, 210, 207 w miejscowości Nowe Pole, obręb geodezyjny Nowe Pole, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-14 00:00:00 do 2021-10-28 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:13:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokoły imiennego głosowania XXXIV sesja - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły głosowań Administrator Systemu
09:25:32 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.08.2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29,106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5, 107/14 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-10-26 00:00:00)
Anita Bartnicka
09:24:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.08.2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowiesieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29,106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5, 107/14 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-10-26 00:00:00)
Anita Bartnicka
09:16:38 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep.2107/ZP/21 o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie skargi Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie - działającej przez pełnomocnika r.pr. Piotra Szypiłło, na decyzję Kolegium z dnia 19 lipca 2021 r. Rep. 1612/ZP/21, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 16 czerwca 2021 r. Nr GP.6733.06.2021 dotyczącą odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia określonego przez wnioskodawcę jako budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV położonej na działkach nr 171/2, 172/1 i 461/2 w Nowinie, obręb geodezyjny Nowina, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-10-26 00:00:00)
Anita Bartnicka
09:16:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep.2107/ZP/21 o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie skargi Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie - działającej przez pełnomocnika r.pr. Piotra Szypiłło, na decyzję Kolegium z dnia 19 lipca 2021 r. Rep. 1612/ZP/21, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 16 czerwca 2021 r. Nr GP.6733.06.2021 dotyczącą odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia określonego przez wnioskodawcę jako budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV położonej na działkach nr 171/2, 172/1 i 461/2 w Nowinie, obręb geodezyjny Nowina, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-10-26 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:57:58 elementu informacja Informacja Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 367 obręb Przezmark gm. Elbląg" - status aktualny Aleksandra Chudzik
07:57:54 Upublicznienie elementu informacja Informacja Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 367 obręb Przezmark gm. Elbląg" Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.10.2021 r. o planie polowań zbiorowych WKŁ ODYNIEC w sezonie łowieckim 2021/2022
(widoczna od 2021-10-08 00:00:00 do 2021-10-23 00:00:00)
Celina Marzec

Nawigacja między stronami listy informacji