Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:54:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LV/406/2023 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do zmiany: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne uchwalonego uchwałą Rady Gminy Elbląg nr XXII/178/2020 z 24 września 2020 roku oraz fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne uchwalonego uchwałą Rady Gminy Elbląg nr XII/71/2015 z 22 października 2015 roku Anita Małkińska
11:52:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LXII/452/2023 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Elbląg dla części obrębów geodezyjnych Janowo i Nowakowo w zakresie ustalenia przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 110 kV przez teren gminy Elbląg. Anita Małkińska
11:49:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LXI/446/2023 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne obejmującego swoim zakresem obszar oznaczony wg załącznika graficznego nr 1 do uchwały, obejmujący teren oznaczony w planie symbolem 6.US2. Anita Małkińska
11:44:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LXV/476/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru Gminy Elbląg. Anita Małkińska
11:41:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LXV/474/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem obszar oznaczony wg załącznika graficznego nr 1 do uchwały (działki nr 151/89, 151/88 i 151/80). Anita Małkińska
11:37:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr LXVII/482/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem obszar oznaczony wg załącznika graficznego nr 1 do uchwały (działka nr 153/8 i nr 153/9) Anita Małkińska
11:27:50 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Elbląg w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Elbląg Dorota Białobrzeska
11:26:13 Edycja elementu załącznik do informacji zarz 38 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy - Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Elbląg w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu. Dorota Białobrzeska
11:25:42 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Elbląg w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu. Dorota Białobrzeska
11:15:56 Zmiana statusu elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów gm. Elbląg" - status aktualny Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji