ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 693.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 78.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 64.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 491.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór zobowiązania (DOCX, 52.1 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 55.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 396.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 677.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 339.6 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 16.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Szafirowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85
Status zamówienia
w toku
Załączniki