ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części - Część 3 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w podziale na części - Część 2 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 601.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 364.4 KiB)
 • Załącznik nr 7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 155.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie sołectw Gminy Elbląg – dostawa 47 lamp solarnych autonomicznych zasilanych przy pomocy paneli PV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 668.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 344.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji