ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Elbląg w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w Gminie Elbląg do 31.03.2024 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bogaczewo i Gronowo Górne” w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Przezmark i Nowotki” w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do szkół na terenie Gminy Elbląg i ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Miasta Elbląga
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego z zabudową oraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Pasieki - Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji