ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janowo i Raczki Elbląskie w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 23.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - wzór zobowiązania (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.6 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 421.8 KiB)
 • załącznik nr 7A - dokumentacja projektowa JANOWO (ZIP, 13.9 MiB)
 • załącznik nr 7B - dokumentacja projektowa RACZKI ELBLĄSKIE (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 8A - STWiORB JANOWO (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 8B - STWiORB RACZKI ELBLĄSKIE (ZIP, 833.2 KiB)
 • załącznik nr 9A - przedmiary JANOWO (ZIP, 515.5 KiB)
 • załącznik nr 9B - przedmiary RACZKI ELBLĄSKIE (ZIP, 957.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 90.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Szafirowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór i Drużno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 644.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 31.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - wzór zobowiązania (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 16.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 435.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - STWiORB (ZIP, 1 MiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (ZIP, 310.9 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa geologia (PDF, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 7 - PW (ZIP, 15.3 MiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa BIOZ (ZIP, 70 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa rysunki (ZIP, 11.1 MiB)
 • załącznik nr 7 - cz. opisowa (ZIP, 11.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 69.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 684.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 116.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 24.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.6 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz usług (DOC, 41 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz Osób (DOC, 44 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 517.9 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF, 690 KiB)
 • załącznik nr 1 do umowy (XLSX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do umowy (DOCX, 18 KiB)
 • załącznik nr 3 do umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do umowy (XLSX, 18.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Elbląg w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 665 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 64.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz cenowy (DOCX, 53.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (DOCX, 24.1 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz usług (doświadczenie) (DOC, 40 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz placówek (DOC, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 21.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż zbiornika stalowego zewnętrznego na wodę pitną o pojemności efektywnej 150m3 wraz z oprzyrządowaniem z lokalizacją w Pilonie na dz. nr 109
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw (DOCX, 16.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 330.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 11 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 360.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 18.3 MiB)
 • załącznik nr 8 - STWiORB (PDF, 279.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 240.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - wzór zobowiązania (DOCX, 13.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części - Część 3 Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji