ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-22
Data rozstrzygnięcia
2022-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janowo i Raczki Elbląskie w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 90.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-08
Data rozstrzygnięcia
2022-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór i Drużno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 69.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-02-03
Data rozstrzygnięcia
2022-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-09
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Elbląg w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-11-10
Data rozstrzygnięcia
2021-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż zbiornika stalowego zewnętrznego na wodę pitną o pojemności efektywnej 150m3 wraz z oprzyrządowaniem z lokalizacją w Pilonie na dz. nr 109
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-05
Data rozstrzygnięcia
2021-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-15
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji