ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-01
Data rozstrzygnięcia
2021-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-15
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz zbudową kanalizacji deszczowej – Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-01
Data rozstrzygnięcia
2021-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-28
Data rozstrzygnięcia
2021-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-11
Data rozstrzygnięcia
2021-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie sołectw Gminy Elbląg – dostawa 47 lamp solarnych autonomicznych zasilanych przy pomocy paneli PV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-21
Data rozstrzygnięcia
2021-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowo Żuławskie na działce nr 743, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-31
Data rozstrzygnięcia
2021-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODY DLA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW GMINA ELBLĄG
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-03-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji