ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:53:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg w sprawie wydania decyzji GP.6733.16.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV położonej w obrębie geodezyjnym Nowotki gm. Elbląg na działkach nr 306, 307, 275, 276
(widoczna od 2018-01-19 00:00:00 do 2018-02-02 00:00:00)
Piotr Kusy

Zmiany z dnia: 2018-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 roku. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), w związku z uchwałą Rady Gminy Elbląg z dnia 9 listopada 2017r. Nr XXX/214/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017r. poz. 4569). 12,00 złotych od osoby miesięcznie - segregacja 16,00 złotych miesięcznie od osoby - odpady zmieszane.
(widoczna od 2018-01-18 00:00:00)
Emilia Kołtek
14:11:46 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 roku. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), w związku z uchwałą Rady Gminy Elbląg z dnia 9 listopada 2017r. Nr XXX/214/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017r. poz. 4569). 12,00 złotych od osoby miesięcznie - segregacja 16,00 złotych miesięcznie od osoby - odpady zmieszane.
(widoczna od 2018-01-18 00:00:00)
Emilia Kołtek
14:11:10 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 roku. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), w związku z uchwałą Rady Gminy Elbląg z dnia 9 listopada 2017r. Nr XXX/214/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017r. poz. 4569). 12,00 złotych od osoby miesięcznie - segregacja 16,00 złotych miesięcznie od osoby - odpady zmieszane.
(widoczna od 2018-01-18 00:00:00)
Emilia Kołtek

Zmiany z dnia: 2018-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:59 Deaktywacja elementu informacja Oferta Stowarzyszenia "ART.-KOM" realizacji zadania publicznego pn." Ferie zimowe - Bezpiecznie, zdrowo i wesoło"
(widoczna od 2018-01-11 00:00:00 do 2018-01-19 00:00:00)
Dorota Białobrzeska
14:51:44 Upublicznienie elementu informacja Oferta Stowarzyszenia "Zicherka" na realizację zadania publicznego pn. "Zakończenie ferii".
(widoczna od 2018-01-12 00:00:00 do 2018-01-19 00:00:00)
Dorota Białobrzeska
09:32:00 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 r. Dorota Białobrzeska
09:31:49 Deaktywacja elementu informacja Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 r. Dorota Białobrzeska
09:31:49 Deaktywacja elementu informacja Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 rok. Dorota Białobrzeska
09:29:53 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 r. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg