ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji podziemnego odcinka kablowej elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, położonej na działkach nr 629 i 643/2 w miejscowości Janowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2017-10-18 00:00:00 do 2017-11-01 00:00:00)
Piotr Kusy

Zmiany z dnia: 2017-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:27 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2017-10-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:01:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji odcinka podziemnej kablowej elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, położonej na działkach nr 219, 157/2, 221, 155/1, 155/2 w miejscowości Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2017-10-17 00:00:00 do 2017-10-31 00:00:00)
Piotr Kusy
09:55:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji odcinka sieci wodociągowej położonego na działkach nr 461 i 462 w miejscowości Nowina, obręb Nowina, gm. Elbląg.
(widoczna od 2017-10-17 00:00:00 do 2017-10-31 00:00:00)
Piotr Kusy

Zmiany z dnia: 2017-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:21 Edycja elementu informacja Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr
(widoczna od 2017-10-09 00:00:00 do 2017-10-17 10:00:00)
Barbara Wiśniewska
11:52:17 Edycja elementu informacja Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr
(widoczna od 2017-10-09 00:00:00 do 2017-10-17 10:00:00)
Barbara Wiśniewska
11:51:13 Edycja elementu informacja Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr
(widoczna od 2017-10-09 00:00:00 do 2017-10-17 10:00:00)
Barbara Wiśniewska
11:50:09 Edycja elementu informacja Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr
(widoczna od 2017-10-09 00:00:00 do 2017-10-17 10:00:00)
Barbara Wiśniewska
11:49:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr Barbara Wiśniewska
11:47:59 Edycja elementu informacja Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla gminnych lokali mieszkalnych dla budynków wielorodzinnych nr
(widoczna od 2017-10-09 00:00:00 do 2017-10-17 10:00:00)
Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg