ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:37 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydanej decyzji GP.6733.03.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dla zamierzenia polegającego na lokalizacji słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Bielnik Drugi, na działkach numer 298 i 299, obręb geodezyjny Janowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2018-04-26 00:00:00 do 2018-05-11 00:00:00)
Emilia Kołtek
11:09:56 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydanej decyzji GP.6733.02.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji linii energetycznej kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi położonej na działkach numer 443 i 456 w miejscowości Komorowo Żuławskie, obręb Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg
(widoczna od 2018-04-26 00:00:00 do 2018-05-11 00:00:00)
Emilia Kołtek
10:59:27 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji GP.6733.02.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji linii energetycznej kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi położonej na działkach numer 443 i 456 w miejscowości Komorowo Żuławskie, obręb Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg
(widoczna od 2018-04-26 00:00:00 do 2018-05-11 00:00:00)
Emilia Kołtek
10:58:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji GP.6733.02.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji linii energetycznej kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi położonej na działkach numer 443 i 456 w miejscowości Komorowo Żuławskie, obręb Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg
(widoczna od 2018-04-26 00:00:00 do 2018-05-11 00:00:00)
Emilia Kołtek
10:51:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji GP.6733.03.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dla zamierzenia polegającego na lokalizacji słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Bielnik Drugi, na działkach numer 298 i 299, obręb geodezyjny Janowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2018-04-26 00:00:00 do 2018-05-11 00:00:00)
Emilia Kołtek
08:32:27 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m” Artur Waśniewski
08:31:43 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m” Artur Waśniewski

Zmiany z dnia: 2018-04-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:44:45 Upublicznienie elementu informacja Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów, gmina Elbląg
(widoczna od 2018-04-24 00:00:00 do 2018-05-08 09:00:00)
Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2018-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:30:22 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2018-04-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:34 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg