ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-05 2017-07-13 11:00:00 Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • SIWZ_dowozy 2017 (PDF, 581.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 33.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz tras oraz szacunkowa liczba dowożonych uczniów (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.9 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 84.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.9 KiB)
2 2017-06-27 2017-07-12 11:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Bogaczewo, Janów, Kazimierzowo i Raczki Elbląskie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 206.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 132.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (ZIP, 900.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a - Przedmiary - Zadanie I (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8b - Przedmiary - Zadanie II (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8c - Przedmiary - Zadanie III (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8d - Przedmiary - Zadanie IV (ZIP, 729.6 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9c - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 9d - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Specyfikacje Techniczne - Zadanie I (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Specyfikacje Techniczne - Zadanie II (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10c - Specyfikacje Techniczne - Zadanie III (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10d - Specyfikacje Techniczne - Zadanie IV (ZIP, 698.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.6 KiB)
3 2017-06-21 2017-07-05 11:00:00 Remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 254.7 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 107.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 25 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 510.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-5 (ZIP, 621.3 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 273.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.4 KiB)
4 2017-06-14 2017-07-03 11:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Gronowo Górne, ul. Agatowa - Diamentowa, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 396.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 124.8 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 156.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-7 (ZIP, 852.8 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 399 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 472 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 32.6 KiB)
5 2017-06-13 2017-06-28 11:00:00 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne – Nowe Pole, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 258.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 65.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 7.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-6 (ZIP, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 7-10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 110.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 459.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 34.4 KiB)
6 2017-06-08 2017-06-19 10:00:00 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki” rozstrzygnięty
 • SIWZ Odpady 2017 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do SIWZ (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr. 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr. 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr. 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ - sprostowany (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr. 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 315.5 KiB)
7 2017-04-28 2017-05-10 12:00:00 Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego, pionowego, na wodę pitną na Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • Zapytania (PDF, 181.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 79.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 20.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie art. 25 ust. 1 (DOCX, 15.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw i usług (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 327.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.2 KiB)
8 2017-04-18 2017-05-08 11:00:00 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu nr 67935-2017 (HTML, 111.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 262.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 165 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 176.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 138.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-9 (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 10-18 (ZIP, 6.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 19-27 (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 661.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.8 KiB)
9 2016-11-28 2016-12-06 12:00:00 „Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sprzedaż biletów w 2017 roku”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 303.6 KiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 419.3 KiB)
 • Ogłoszenie_Zmiana (PDF, 188.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 314.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 475 KiB)
 • Załącznik_nr_1_Formularz oferty (PDF, 247.9 KiB)
 • Załącznik_Nr_2_WykazTras (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik_Nr_3_Oświadczenie (PDF, 283.8 KiB)
 • Załącznik_Nr_4_WykazOsób (PDF, 226 KiB)
 • Załącznik_nr_5_Wykaz_usług (PDF, 218.5 KiB)
 • Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu (PDF, 172.1 KiB)
 • Załącznik_nr_7_Grupa_kapitalowa (PDF, 212.2 KiB)
 • Załącznik_nr_8_Projekt_umowy (PDF, 1.7 MiB)
10 2016-09-28 2016-10-04 12:00:00 Zakup znaków drogowych wraz z dostawą zgodnie z załącznikiem nr 1 rozstrzygnięty
 • Formularz ofertowy - znaki drogowe (DOCX, 16.8 KiB)
 • zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikiem (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 28.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu