ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-30 2017-09-15 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole o długości 1,1 km. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 876.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 447.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 234.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Profile (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Przekroje 1 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Przekroje 2 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Technicze Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.2 KiB)
2 2017-08-25 2017-09-12 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 944.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 446.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 209.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 133.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 124.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 233.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Roboty drogowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Kanalizacja deszczowa (PDF, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Roboty drogowe (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Roboty drogowe (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 543 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Roboty drogowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 268.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 326.2 KiB)
3 2017-08-11 2017-08-28 10:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Adamowo i Nowakowo rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.3 KiB)
 • SIWZ Adamowo Nowakowo (PDF, 402.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 205 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 286.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 180.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 131.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 121.8 KiB)
 • załącznik nr 7a - wzór umowy (PDF, 230.6 KiB)
 • załącznik nr 7b - wzór umowy (PDF, 231.2 KiB)
 • załącznik nr 8a - przedmiar Adamowo (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 8b - przedmiar Nowakowo (PDF, 914.6 KiB)
 • załącznik nr 9a - dokumentacja projektowa Adamowo (PDF, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 9b - dokumentacja projektowa Nowakowo (PDF, 3.5 MiB)
 • załącznik nr 10a - STWiORB Adamowo (PDF, 756.9 KiB)
 • załącznik nr 10b - STWiORB Nowakowo (PDF, 781.2 KiB)
4 2017-07-20 2017-08-08 10:00:00 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. rozstrzygnięty
 • Pytania do SIWZ EGZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 905.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 624.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 719.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 Wykaz PPE (XLS, 177.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz_oferty (PDF, 306.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy spełnianie warunków (PDF, 273.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy wykluczenie (PDF, 280.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (PDF, 265.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Umowa projekt (PDF, 422.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Pełnomocnictwo (PDF, 265.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 275.5 KiB)
5 2017-07-05 2017-07-13 11:00:00 Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • SIWZ_dowozy 2017 (PDF, 581.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 33.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz tras oraz szacunkowa liczba dowożonych uczniów (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.9 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 84.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 33.1 KiB)
6 2017-06-27 2017-07-12 11:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Bogaczewo, Janów, Kazimierzowo i Raczki Elbląskie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 206.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 132.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (ZIP, 900.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a - Przedmiary - Zadanie I (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8b - Przedmiary - Zadanie II (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8c - Przedmiary - Zadanie III (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8d - Przedmiary - Zadanie IV (ZIP, 729.6 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9c - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 9d - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Specyfikacje Techniczne - Zadanie I (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Specyfikacje Techniczne - Zadanie II (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10c - Specyfikacje Techniczne - Zadanie III (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10d - Specyfikacje Techniczne - Zadanie IV (ZIP, 698.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.6 KiB)
7 2017-06-21 2017-07-05 11:00:00 Remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 254.7 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 107.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 25 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 510.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-5 (ZIP, 621.3 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 273.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.4 KiB)
8 2017-06-14 2017-07-03 11:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Gronowo Górne, ul. Agatowa - Diamentowa, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 396.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 124.8 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 156.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-7 (ZIP, 852.8 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 399 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 472 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 32.6 KiB)
9 2017-06-13 2017-06-28 11:00:00 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne – Nowe Pole, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 258.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 65.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 7.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-6 (ZIP, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 7-10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 110.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 459.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 34.4 KiB)
10 2017-06-08 2017-06-19 10:00:00 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki” rozstrzygnięty
 • SIWZ Odpady 2017 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do SIWZ (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr. 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr. 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr. 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ - sprostowany (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr. 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 315.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu