ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 365.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa OPIS (PDF, 659.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 01-04 (ZIP, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 05-09 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 10-14 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 15-18 (ZIP, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa RYS. 19-22 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 542.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.2 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 611.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 6a - wzór umowy Janów (PDF, 359.4 KiB)
 • Załącznik nr 6b - wzór umowy Komorowo Żuławskie (PDF, 359.4 KiB)
 • Załącznik nr 7a - dokumentacja projektowa Janów (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7b - dokumentacja projektowa Komorowo Żuławskie (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 8a - STWiORB Janów (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8b - STWiORB Komorowo Żuławskie (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9a - NIEAKTUALNE przedmiary Janów (PDF, 603 KiB)
 • Załącznik nr 9b - przedmiary Komorowo Żuławskie (PDF, 67.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • Załącznik nr 9a.1 - AKTUALNE przedmiary Janów (PDF, 439.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia (PDF, 35.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 14.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 366.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (DOCX, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 281.2 KiB)
 • oferta Wykonawcy z załącznikami (ZIP, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 51.7 KiB)
 • 2 Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 58.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 371.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiORB (DOCX, 27.5 KiB)
 • Pozwolenie WKZ na wycinkę drzew (PDF, 857 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie WKZ (PDF, 702.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 371.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (DOCX, 27.5 KiB)
 • pozwolenie WKZ na wycinkę drzew (PDF, 857 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • pozwolenie WKZ (PDF, 702.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - specyfikacja techniczna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 300.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna zamówienia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 81.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.2 KiB)
 • Uzupełnione ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.8 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 669.3 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 po zmianie - formularz ofertowy (DOCX, 28.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 15.7 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 368.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianie - wzór umowy (PDF, 369 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja deszczowa (PDF, 281.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - roboty drogowe (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - roboty drogowe (ZIP, 8.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - kanalizacja (PDF, 92.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - branża drogowa (PDF, 825.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 115.2 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (167.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru (XLS, 214 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 79 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz dostaw (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 636.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dot. wykazania braku przesłanek do wykluczenia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 - pełnomocnictwo dla Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ PO MODYFIKACJI tekst jednolity (PDF, 740.2 KiB)
 • SIWZ NIEAKTUALNA (PDF, 9.1 MiB)
 • ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.9 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 82.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji