ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2017-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 254.7 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 107.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 25 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 510.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-5 (ZIP, 621.3 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 273.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.4 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2017-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Gronowo Górne, ul. Agatowa - Diamentowa, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 396.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 124.8 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 156.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-7 (ZIP, 852.8 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 399 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 472 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 32.6 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne – Nowe Pole, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 258.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 65.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 7.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-6 (ZIP, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 7-10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 110.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 459.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 34.4 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2017-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ Odpady 2017 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do SIWZ (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr. 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr. 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr. 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr. 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr. 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ - sprostowany (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do Oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr. 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr. 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 315.5 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2017-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego, pionowego, na wodę pitną na Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytania (PDF, 181.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 79.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 20.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie art. 25 ust. 1 (DOCX, 15.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz dostaw i usług (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 327.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.2 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2017-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu nr 67935-2017 (HTML, 111.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 262.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 165 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 176.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 138.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-9 (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 10-18 (ZIP, 6.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 19-27 (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 661.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.8 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2016-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Odpady (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Umowy (XLS, 235.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do Umowy (XLS, 88 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Sprostowanie Załącznika nr 2 do SIWZ (PDF, 214.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 441.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 212.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji