ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2016-11-28
Data rozstrzygnięcia
2016-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sprzedaż biletów w 2017 roku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.3 KiB)
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 303.6 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2016-09-28
Data rozstrzygnięcia
2016-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup znaków drogowych wraz z dostawą zgodnie z załącznikiem nr 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 28.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2016-06-01
Data rozstrzygnięcia
2016-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni odcinków drogi gminnej nr 101025N - ul. Szmaragdowa w m. Gronowo Górne i drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2016-06-01
Data rozstrzygnięcia
2016-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2015-10-22
Data rozstrzygnięcia
2015-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101041N w m. Przezmark - Osiedle
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2015-09-07
Data rozstrzygnięcia
2015-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 77
Data ogłoszenia
2015-09-07
Data rozstrzygnięcia
2015-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej realizowana w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 78
Data ogłoszenia
2015-07-09
Data rozstrzygnięcia
2015-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 N – ul. Agatowa w m. Gronowo Górne – Etap 2 (droga powiatowa Nr 1139 N – ul. Szafirowa – skrzyżowanie z drogą serwisową drogi krajowej Nr S-22 – Grzechotki – granica państwa)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 218.8 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2015-07-07
Data rozstrzygnięcia
2015-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez zakup biletów w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 216.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2015-06-11
Data rozstrzygnięcia
2015-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101019 N, UL. RUBINOWA W M. GRONOWO GÓRNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 649.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji