ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-09-07
Data rozstrzygnięcia
2015-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-09-07
Data rozstrzygnięcia
2015-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej realizowana w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-07-09
Data rozstrzygnięcia
2015-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 N – ul. Agatowa w m. Gronowo Górne – Etap 2 (droga powiatowa Nr 1139 N – ul. Szafirowa – skrzyżowanie z drogą serwisową drogi krajowej Nr S-22 – Grzechotki – granica państwa)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 218.8 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2015-07-07
Data rozstrzygnięcia
2015-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowożenie dzieci z terenu Gminy Elbląg do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez zakup biletów w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 216.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2015-06-11
Data rozstrzygnięcia
2015-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101019 N, UL. RUBINOWA W M. GRONOWO GÓRNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 649.5 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2015-06-05
Data rozstrzygnięcia
2015-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gruntowej w m. Dłużyna, Gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 77
Data ogłoszenia
2015-04-14
Data rozstrzygnięcia
2015-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 78
Data ogłoszenia
2014-12-02
Data rozstrzygnięcia
2014-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 79
Data ogłoszenia
2014-10-20
Data rozstrzygnięcia
2014-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu terenowego z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 506.6 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2014-10-09
Data rozstrzygnięcia
2014-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu terenowego z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 596.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji