ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-01-25
Data rozstrzygnięcia
2018-02-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Pilona
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-01-25
Data rozstrzygnięcia
2018-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 101011N w m. Czechowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-12-01
Data rozstrzygnięcia
2017-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.3 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-11-30
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-11-16
Data rozstrzygnięcia
2017-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
"Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w sezonie zimowym 2017/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-11-08
Data rozstrzygnięcia
2017-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 33.9 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-09-08
Data rozstrzygnięcia
2017-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-08-30
Data rozstrzygnięcia
2017-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole o długości 1,1 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-08-11
Data rozstrzygnięcia
2017-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Adamowo i Nowakowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 60
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-08
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji