ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.2 KiB)
  • Uzupełnione ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-08
Data rozstrzygnięcia
2020-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-04
Data rozstrzygnięcia
2020-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1010128N Nowakowo - Kępa Rybacka - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Myślęcin i Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-07
Data rozstrzygnięcia
2020-08-27
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ogrodzenia wraz z miejscami siedzącymi dla stadionu klubu B Klasy KS Zagłada Lisów w miejscowości Lisów, działka nr 13/53, obręb Drużno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-06
Data rozstrzygnięcia
2020-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 34 w miejscowości Pilona gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-05-20
Data rozstrzygnięcia
2020-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji