ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-27 2018-05-14 "Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowakowo” rozstrzygnięty
2 2018-04-23 2018-05-24 Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów rozstrzygnięty
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24.5 KiB)
3 2018-03-13 2018-04-04 „Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m” rozstrzygnięty
4 2018-01-25 2018-02-02 Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Pilona rozstrzygnięty
5 2018-01-25 2018-01-25 Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 101011N w m. Czechowo rozstrzygnięty
6 2017-12-01 2017-12-29 Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark rozstrzygnięty
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.3 KiB)
7 2017-11-30 2017-12-15 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne rozstrzygnięty
8 2017-11-16 2017-11-23 "Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w sezonie zimowym 2017/2018 rozstrzygnięty
9 2017-11-08 2017-12-29 Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg rozstrzygnięty
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 33.9 KiB)
10 2017-09-08 2017-09-25 "Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice" rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu